Forum binary options trade - Forex, борси, пазари, информация и анализи за FOREX. - Forex, борси, пазари, информация и анализи за FOREX. - Page 2
  • Welcome to Forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Forex, борси, пазари, информация и анализи за FOREX.

Started by admin, Oct 20, 2019, 11:43 am

Previous topic - Next topic

admin

Купувате 500,000 EUR Продавате (645,000) USD Курс Курс 1.2900 Вальор 12 януари.
В 24.00 часа българско време в понеделник позицията ви все още е отворена. Текущият курс на EUR/USD е 1.2920. Вашата позиция се прехвърля към следващия вальор. Следователно, вие:
Продавате (500,000) Купувате 646,000 USD Курс Курс 1.2920 Вальор 12 януари.
Купувате 500,000 EUR Продавате (645,950) USD Курс Курс 1.291955 Вальор 13 януари.
Този пример илюстрира две особено важни неща за начина на прехвърляне:
Когато една позиция бива прехвърляна, тя автоматично се затваря. Всяка печалба или загуба (в зависимост от текущия пазарен курс към 24.00 ч.) се реализира на вальора. В този случай Вашата позиция с вальор 12 януари е затворена с печалба от 1,000 USD. Вие сте продали 645, 000 USD за ЕUR, когато сте отворили позицията, а сте купили 646, 000 USD, когато е затворена автоматично в 24.00 ч. Отворена Ви е нова позиция с вальор 13 януари. Новата позиция се отваря на курса, на който е затворена позицията ви с вальор 12 януари, увеличен или намален със съответните суапови числа, отразяващи лихвения диференциал на двете валути. За Ваше улеснение вместо курсът на отваряне на позицията е коригиран със съответното суап число или пък можете да видите съответната печалба/загуба от суапирането на позициите Ви директно отразени по Вашата сметка в платформата.
В този случай, спот позицията EUR/USD е затворена на 1.2920 и позицията за новия вальор е отворена на 1.291955 - с разлика от 0.45 пипса. Разликата отразява различните лихвени нива на еврото и долара. В този случай, лихвеното ниво на долара е по-ниско от това на еврото, така че курсът EUR/USD за новия вальор е по-нисък от текущия курс (това се обяснява по-подробно при форуърдни сделки). Вие сте"дълги" на евро и ,,къси" на долари и затова печелите тези 0.45 пипса, когато позицията се прехвърля автоматично. Вие сте купили еврото си за новия вальор по-евтино, отколкото сте продали доларите си в 24.00 ч.
Ако имахте обратната позиция - ,,къси" на еврото и ,,дълги" на долара, щеше да е валидно обратното. При прехвърлянето на позицията към новия вальор щяхте да загубите тази разлика.
Лесно е да пресметнете дали ще печелите или загубите от прехвърляне, ако запомните следното:
Ако сте ,,дълги" на базовата валута: Вие печелите от прехвърляне, ако лихвените нива на базовата валута са по-високи от тези на втората. Ако лихвените нива на базовата валута са по-ниски от тези на втората валута, Вие ще загубите при прехвърляне.
Ако сте ,,къси" на базовата валута: Вие ще загубите от прехвърлянето, ако лихвените нива на базовата валута са по-високи от тези на втората. Ако лихвените нива на базовата валута са по-ниски от тези на втората валута, Вие ще печелите при прехвърляне.
7. Ордери (поръчки)
Ордерът е нареждане за сключване на сделка, ако пазарът достигне определено ниво.. При международната валутна търговия най-често срещани са два вида ордери - стоп ордер и лимит ордер. Видове ордери Стоп ордери (лимит за загуба) Нареждане за сключване на сделка, ако пазарът се измести до по-неизгодно ниво, се нарича стоп ордер. Често пъти този ордер се поставя, за да ограничи потенциалните загуби от една открита позиция. Затова стоп ордерът понякога се нарича и ,,stop-loss" ордер (,,ограничаващ загубата" ордер). Обаче стоп ордерът може да се използва и за отваряне на нова позиция.
Има две много важни неща, които трябва да знаете за стоп ордерите:
Трябва да разберете, че не винаги ще е възможно да се изпълни ордерът Ви на точното ниво, посочено от Вас. Това е валидно особено за ситуациите, когато пазарните движения са много резки. Освен ако не е договорено нещо друго, стоп ордер за купуване ще бъде изпълняван, когато междубанковият пазар продава на посочената цена. Стоп ордер за продаване ще бъде изпълняван, когато междубанковият пазар купува на съответната цена.
Лимит ордери Нареждане за сключване на сделка, ако пазарът се измести до по-благоприятно ниво, се нарича лимит ордер. Често пъти той се използва за реализиране на печалба от открита позиция, но може да се постави и за откриване на нова.
,,ОСО" Ордери ОСО Ордерите (One Cancels the Other - единият отменя другия) са особен вид ордери, при които стоп и лимит ордер или понякога два стоп ордера, са свързани с една и съща сделка. При ОСО ордерите изпълнението на единия от двата ордера автоматично отменя изпълнението на другия.
Валидност на ордерите Когато слагате ордер, трябва да определите за колко време е валиден той. Ако не направите подобно уточнение, ордерът ви ще бъде възприет като GTC ордер - Good 'till Cancelled, или валиден до отменяне. Вие може да сте затворили позицията си, но ордерът ще продължи да бъде в сила, тъй като не сте конкретизирали неговата валидност.
,,GTC" Ордери GTC - Good 'till Cancelled (валиден до отмяна) ордерите са много често срещан тип - те са валидни по 24 часа на ден, докато не ги отмените. Също така тези ордери не се отменят автоматично при приключването на търговията в петък вечер. Те се прехвърлят към понеделник, освен ако изрично не сте уточнили нещо друго.
Отменяне на ордерите Много е важно да запомните, че трябва да отмените ордера си, когато вече не искате той да бъде изпълнен. Това е Ваша отговорност.

admin

Валутната търговия.
Защо се провали IPO-то на WeWork и как се представят други публични компании, които следват модела за "растеж на всяка цена" - анализира Цветослав Цач.
Когато Netflix загуби любовта на инвеститорите.
Ще превключат ли инвеститорите "канала" на Netflix с някои от новопоявилите се доставчици на пазара на стрийминг услуги - анализира Цветослав Цачев.
Фед избира посоката на Уолстрийт.
Ще се повлияят ли банкерите от Фед от решенията на ЕЦБ и какви са сценариите пред пазарите преди заседанието на щатската банка - анализира Цветослав Ц.
Ще стане ли петролът ,,черен лебед" за глобалните пазари?
Възможно ли е евентуална ескалация след атаката срещу най-големия комплекс за преработка на петрол да тласне пазарите към криза - анализира Цветослав.
ЕЛАНА Трейдинг e над 25 години начело в брокерските услуги и инвестиционното банкиране.
Предлага търговия на Българска фондова борса и на международните финансови пазари с богат избор от акции, инструменти върху злато, петрол, индекси и др.
Контакти.
Телефон: +359 (2) 81 000 95 Телефон: +359 (2) 81 000 29 Email: [email protected].
Регулация: "ЕЛАНА Трейдинг" АД е лицензиран инвестиционен посредник, който спазва законовите изисквания и е регулиран от Комисията за финансов надзор (лиценз № РГ-03-0030). За вашата безопасност и в съответствие с нашите правила, всички клиентски средства се съхраняват отделно в сегрегирани банкови сметки и са защитени от Фонд за компенсиране на инвеститорите. В случай на фалит, Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.
Предупреждение за риск: Уеб-сайтът на "ЕЛАНА Трейдинг" АД има за цел единствено да информира. Данните, публикувани на него, не са предназначени да служат за основа на конкретни инвестиционни решения.
Предупреждение за риск: Договорите за разлика (CFD) и валутната търговия (FOREX) са високорискови финансови инструменти, изискващи специфични познания. Лостовият ефект (ливъридж) дава предпоставки за бързи и високи загуби на средства. 70.25% от инвеститорите на дребно, клиенти на ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД, губят пари, когато търгуват CFD. Важно е да осъзнавате рисковете и да сте наясно какво представлява търговията със CFD, както и дали можете да поемете високия риск, предпоставящ възможността за загуба на вложените средства.

admin

Валута.
Валутният пазар (познат под името на английски език FOREX от foreign exchange) е най-големият финансов пазар в света - той има приблизителен среден дневен оборот от 3.5 трилиона щатски долара, достигайки през 2013 г. 5 трилиона щ.д., и надминава обемите на пазарите на акции и фючърси взети заедно. Големите обороти обуславят непрекъснатите движения на валутните пазари и интересните възможности за печалба, дори когато другите пазари са в стагнация. По-голямата част от сделките с валута се извършват на междубанковите пазари, където обикновено се търгуват значителни обеми.
Предимства на търговията с валута.
Търговия 24 часа / 5 дни от седмицата; Безплатни платформи за търговия; Без комисионни; Ниски маржин изисквания; Висока ликвидност; Тесни спредове.
Какво предлага ЕЛАНА Трейдинг.
ЕЛАНА Трейдинг предлага две платформи, през които можете да търгувате валутни двойки и инструменти, свързани с тях.
Най-лесната и популярна платформа с фокус върху валутната търговия, подходяща за начинаещи и за трейдъри, които търгуват изключително с валута; Търгoвия с над 70 основни валутни двойки, злато и сребро като валутни двойки, договори за разлика върху енергийни суровини; Възможност за автоматизирана търговия и избор от експертни системи.
Платформа с над 160 валутни двойки, злато, сребро, платина и паладии; Търговия с форуърди на над 120 валутни двойки със срок от 2 дни до 12 месеца; Валутни (ванила) опции върху близо 40 основни валутни двойки, злато и сребро с падеж от 2 дни до 12 месеца; Фючърсни контракти върху над 20 валутни двойки; Борсово-търгуеми опции върху фючърсни контракти на валутни двойки.
Какво обслужване предлага ЕЛАНА Трейдинг.
24 часа обслужване от експерти с работното време на пазарите - от понеделник 00:00 ч. до петък 22:30 ч.; Бързи и лесни платформи - уеб-базирани, за десктоп и мобилни устройства; Конкурентни условия за търговия; Безплатно обучение; Опитен експертен екип от лицензиран инвестиционен посредник с история от над 20 години.
Полезни информационни услуги.
Валутни котировки в реално време;
FX барометър в реално време; Новини в реално време; Forex графики; Икономически календар с всички събития, които влияят на пазарите; Безплатни всекидневни и седмични бюлетини; ​Модул за технически анализ.
Предупреждение за риск: Договорите за разлика (CFD) и валутната търговия (FOREX) са високорискови финансови инструменти, изискващи специфични познания. Лостовият ефект (ливъридж) дава предпоставки за бързи и високи загуби на средства. 70.25% от инвеститорите на дребно, клиенти на ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД, губят пари, когато търгуват CFD. Важно е да осъзнавате рисковете и да сте наясно какво представлява търговията със CFD, както и дали можете да поемете високия риск, предпоставящ възможността за загуба на вложените средства.

admin

Лични Финанси.
финансов съвет от а до я.
Същност на валутната кери търговия (Currency Carry Trade)
Currency Carry Trade (валутната кери търговия) е една от стратегиите на инвеститорите на фондовия пазар и валутния (форекс) пазар. В основата на стратегията лежи фактът, че в различните държави действат различни лихвени проценти по кредитите в различни валути.
Стратегията Currency Carry Trade е вземане на заем в национална валута по установени от дадена държава ниски процентни ставки , закупуването и инвестирането му в национална валута на държава с високи проценти по депозитите. Използвайки тази стратегия, се печели от разликата между процента на двете валути (лихвен диференциал). В случая става дума за основните лихвени проценти на централните банки, управляващи съответните валути при регулиране на рефинансирането в съответните страни. Повишаването на лихвения процент без отчитане на реалната ситуация на световния финансов пазар може да предизвика масов прилив на спекулативен капитал.
Currency Carry Trade - печалба или загуба.
Ако сделката е с висок ливъридж, дори най-малката разлика може да донесе големи печалби. Тази стратегия обаче ще проработи, само ако стойността на валутната двойка остане непроменена или се повиши. Ако нискодоходната валута поскъпне спрямо високодоходната, печалбата от разликата между двете доходности може да бъде елиминирана.
Затова повечето търговци, които използват Carry Trade стратегията, търсят не само разликата между лихвените проценти, но и валути, чиито курс е с добри перспективи за поскъпване. Така бъдещите промени в курса на валутните двойки и лихвеният спред са основни фактори, влияещи на ползите от кери трейда . Стратегията е неуспешна, и при условие че валутата се обезценява с повече от средногодишния лихвен доход . С използването на ливъридж загубите може да са доста големи, освен ако позицията не е хеджирана по подходящ начин. При неблагоприятно развитие на нещата, могат да се наблюдават доста волатилни движения при валутната двойка, ако се ликвидират големи позиции.
Стратегията Yen Carry Trade.
Реални примери за carry trade могат да бъдат намерени още от 1999 при йената, когато Япония намалява лихвените си проценти почти до нула. Ниската стойност при продажбата на японски йени е използвана от спекулантите на фондовия и стоковите пазари. Тогава търговците вземат големи суми в нисколихвените йени, които след това обръщат в щатски долари. С тях те закупуват американски облигации с доходност от около 4,5. Търговецът запазва реализираната печалба от 4,5%, докато обменният курс между страните не се промени . Много професионални търговци използват тази търговия, тъй като печалбите може да станат много големи, когато ливъриджа се взема под внимание. Ако търговецът в нашия пример използва общ коефициент на ливъридж при 10:1, след това той може да реализира печалба от 45%.
Заключение.
Currency Carry Trade стратегията е една от най-популярните сред големите инвеститори заради добрата възвращаемост, която идва на фона на сравнително ограничен риск. И в заключение може да се каже, че Currency Carry Trade е дългосрочна стратегия, която е по-скоро подходяща за инвеститори, отколкото за спекуланти . Понякога тези позиции може да се държат с месеци, дори и години.

admin

Великобритания разширява водещата си роля във валутната търговия въпреки Brexit.
Осем месеца преди излизането от ЕС, британската столица е засилила, вместо да отслаби, влиянието си в световната валутна търговия Снимка: Ройтерс.
Великобритания е разширила водещата си роля в световната валутна търговия през двете години след вота за Brexit, което е пореден знак, че Лондон изглежда ще продължи да бъде един от двата най-големи финансови центъра в света след излизането на страната от Европейския съюз.
Предполагаше се, че напускането на ЕС ще нанесе унищожителен удар по позицията на Лондон в световните финансови среди, предизвиквайки масово изтегляне на работни места и компании. Но осем месеца преди това да стане, британската столица е засилила, вместо да отслаби, влиянието си в световната валутна търговия, сочи анализ на Ройтерс, цитиран от БТА. Валутната търговия - най-мащабната и най-взаимосвързана на световните пазари, използвана от всички, като се започне от авиокомпаниите и се стигне до мениджърите на активи в трансакции за трилиони долари всеки ден - е бижуто в короната на лондонския сектор на финансовите услуги.
Анализът на Ройтерс, основаващ се на проучвания на централните банки в петте най-големи финансови центъра, сочи, че обемите на валутната търговия във Великобритания са се увеличили с 23 процента до рекордните 2,7 трилиона долара на ден през април 2018 г. спрямо април 2016 година. Това е двойно по-бърз темп в сравнение с най-близкия до нея конкурент - САЩ, където увеличението е с 11 процента до 994 милиарда долара, най-вече в Ню Йорк.
Това означава, че около две пети от търговията е била във Великобритания, почти цялата - в Лондон, с дневен обем почти колкото годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралство.
Следващите три големи пазара са Сингапур (със спад от 5 процента до 523 милиарда долара), Хонконг (с увеличение от 10 на сто до 482 милиарда долара) и Япония (увеличение с 2 на сто до 415 милиарда долара).
Лондон доминира на пазара на валутната търговия от близо половин век, припомня БТА.