Forum binary options trade - Forex, борси, пазари, информация и анализи за FOREX. - Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?
  • Welcome to Forum binary options trade. Please login or sign up.
 

Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

Started by admin, Oct 25, 2019, 06:06 pm

Previous topic - Next topic

admin

Форекс стратегии - Как да изберем най-добрата?
В света на валутните пазари (форекс) стратегията за търговия е от основно значение за Вашето представяне. В тази статия ще обърнем внимание на успешните практики за изграждане на форекс стратегии.
Но защо се нуждаете от форекс стратегии? За да не се превръща Вашата търговия в казино, ще са Ви необходими правила, по които да се ръководите. Така ще знаете в кой момент да купите и кога точно да продадете. Ще Ви помогнем да подберете най-добрите форекс стратегии според индивидуалния Ви стил на търговия.
Знаете ли, че можете да търгувате форекс и да тествате форекс стратегии без риск от загуба на истински средства. Отворете безплатна демо сметка в БенчМарк.
Кои са успешните форекс стратегии?
Всеки има различно поведение на валутните пазари. Затова най-добрата стратегия е тази, която пасва на Вашия индивидуален стил на търговия. Някои трейдъри предпочитат да сключват често сделки за кратки периоди от време. Други предпочитат дългосрочните стратегии, при които отворените позиции се държат в продължение на дни, седмици, а в някои случаи и месеци.
Скалпиране.
Това е най-бързият стил на търговия, при който сделките се отварят и затварят понякога за секунди. Този тип трейдъри се стремят да реализират положителен резултат от най-малките движения в цената на конкретна валутна двойка. Затова често затварят отворените си позиции при едва няколко пипса печалба. Заради високото темпо на сключване на сделки този стил на търговия не е подходящ за всеки, още повече за начинаещи трейдъри. Скалперите разчитат на сигналите, които получават от краткосрочния технически анализ и търговията по време на важни икономически новини, когато често има внезапни и силни движения в цената.
Дневна търговия.
Това е също бърз стил на търговия, в който позициите се държат отворени за сравнително кратки времеви периоди. При дневната търговия трейдърите откриват и закриват своите позиции в рамките на деня или в рамките на определена търговска сесия. За разлика от скалпинга, където се използват предимно едноминутни и петминутни графики, при дневната търговия трейдърите разчитат на 30-минутни и едночасови графики.
Суинг търговия.
При този стил сделките остават отворени в рамките на няколко дни или седмици. При суинг търговията трейдърите са изложени на рисковете от промяна на посоката на пазара по време на почивните дни и дори през нощта. От друга страна, разходите са значително по-ниски, тъй като броят на сключените сделки е в пъти по-малък. По-дългият хоризонт позволява на суинг трейдърите да залагат на по-големи ценови движения.
Дългосрочна търговия.
При този стил на търговия броят на сключените сделки е най-малък, но животът на сделките е най-дълъг, тъй като в някои случаи трейдърите ги задържат за по няколко месеца. Дългосрочната търговия изисква задълбочен анализ на пазара. През по-дългите периоди има повече фактори, които биха оказвали влияние на цената и биха могли да променят трайно нейната посока. От друга страна обаче, разходите за откриване и закриване на позиции тук са най-ниски. Времето за реакция също е значително по-голямо, отколкото при останалите стратегии, и не на последно място, не е необходимо да гледате графиките постоянно.
Всички успешни форекс стратегии отчитат тези разлики в стиловете на търговия. Затова първо трябва да определите кой стил Ви пасва най-добре и да определите времето, с което разполагате за анализ и наблюдение на пазара. След като сте наясно с това, можете да пристъпите към избора на Вашата форекс стратегия.
Кой анализ е най-добрият?
Може би сте чували за технически и фундаментален анализ, а може би точно сега разбирате за тях. Вечният въпрос е, дали една форекс стратегия трябва да бъде базирана на принципите на фундаменталния или на техническия анализ. Дебатът между трейдърите може да продължи безкрайно, но истината е, че няма еднозначен отговор. Може би някои ще Ви отговорят, че нито техническия, нито само фундаменталния анализ сам по себе си е достатъчен и истината е някъде по средата.
Какво е технически анализ?
Техническият анализ е умението да разчитаме графиките на финансовите инструменти. Графиката записва движенията на цените и ги представя под формата на диаграма от исторически данни. Когато наблюдаваме дадена графика можем да открием определени модели, които са се повтаряли много на брой пъти в миналото. Според теорията на техническия анализ, ако даден модел е бил наблюдаван в миналото и след него е последвало понижение или повишение на цената, то същото нещо е много вероятно да се повтори в бъдещето. В тази връзка основните принципи на техническия анализ са, че (1) цялата информация, с която пазарните участници разполагат вече е отразена в цената, (2) пазарите имат склонност да формират ценови тенденции, наречени трендове, (3) историята винаги се повтаря и че (4) няма вечни трендове - рано или късно идва корекция на тренда и смяна на посоката на движение на цената.
Техническият анализ е изключително универсално средство за прогнозиране на ценовите движения. Можем да го използваме на всяка една времева рамка на графиката. Без значение, дали наблюдаваме цената на едноминутна, едночасова, 4-часова или дневна графика, техническият анализ може да бъде прилаган еднакво добре. Също така, той може да предложи ясни принципи, върху които да базираме нашите сигнали за покупка или продажба. Както казахме в началото, това е основата на всяка успешна форекс стратегия.
Какво е фундаментален анализ?
Фундаменталният анализ, от своя страна, не се занимава с графиките и историческите движения на цената. Неговата цел е да предвиди, дали определена валута ще поскъпва или ще поевтинява въз основата на макроикономическите новини за нея. Това например включва новините, свързани с промени в паричната политика на централната банка, която стои зад тази валута, изменения в икономическия растеж, равнището на безработицата, инфлацията, основните лихвените проценти, брутния вътрешен продукт, но също така и политическите рискове, свързани с държавата, която използва дадената валута като платежно средство.
Понякога фундаменталният анализ може да се окаже по-сложен за разбиране и прилагане в сравнение с техническия. Ако нямат съответните базови икономически познания, начинаещите трейдъри може и да не успеят да различат важните новини от по-незначителните.
За фундаменталния анализ трябва да кажем, че неговите основни принципи работят най-добре в дългосрочен план. Необходимо е да бъде анализиран по-внимателно от трейдърите, които задържат позициите за повече от седмица. Това не означава обаче, че ако използвате скалпираща стратегия или търгувате в рамките на деня, трябва да игнорирате фундаменталния анализ. Напротив, точно новините имат силата да придвижват пазарите в една или друга посока. Понякога в минутите около обявяването на дадена новина цената може да се придвижи значително нагоре или надолу за секунди. Ако използвате скалпираща стратегия и не знаете кога ще бъде обявена важна икономическа новина, значи сте изложени на риск.
Икономически календар.
Знаете ли, че можете да следите предстоящите новини в безплатен икономически календар на БенчМарк, който се актуализира в реално време. Ако сте начинаещи и не знаете коя новина какво влияние ще има върху дадена валута, можете просто да следите с какъв цвят новината е маркирана в календара. Обикновено тези в червено заслужават най-голямо внимание.
Форекс стратегии за търговия по тренда.
Цената на форекс пазара никога не се движи само нагоре или само надолу. Тя се променя непрекъснато, понякога по няколко пъти в секунда. Ако погледнем малко по-мащабно, ще забележим, че цената има "навика" да формира по-продължителни тенденции на поскъпване или поевтиняване.
Когато се говори за тенденции, често можете да срещнете думата тренд. Ценовите трендове могат да бъдат възходящи - когато цената се движи нагоре. Низходящи - когато цената се движи надолу. Или странични - когато цената няма ясно изразена посока. Като се има предвид тази особеност на ценовото поведение, форекс стратегиите за търговия, базирани на тендовете, са изключително популярни сред трейдърите и са в групата на методите за търговия, които работят.

admin

Анализ на върхове и дъна.
Всъщност анализът на върховете и дъната в графиките е в категорията успешни форекс стратегии. Методът е лесен за прилагане дори от начинаещи трейдъри.
Чрез използването на прости техники за анализиране на ценовото движение, трейдърите могат да определят, дали пазарът се намира във възходящ или низходящ тренд. Според това може да се сключи сделка за покупка или за продажба. Принципът, който трябва да запомните, е, че възходящите трендове се формират от по-високи върхове от предходните върхове и по-високи дъна от предходните дъна. И обратно, низходящите трендове се формират от по-ниски върхове и по-ниски дъна.
Ако на база на това определите, че пазарът е възходящ, тогава можете да купите съответната валутна двойка. Едновременно с това можете да поставите Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно под последното по-високо дъно. Ако определите, че пазарът е низходящ, тогава можете да продадете съответната валутна двойка. В този случай можете да поставите Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно над последния по-нисък връх.
С 1 и 2 на горната графика са отбелязани зони, в които имаме по-ниски върхове и по-ниски дъна, които сигнализират за низходящ тренд. В точка 3 графиката спира да формира по-ниски върхове и формира по-висок връх. Това е индикация за приключване на низходящия тренд. Зони 4 и 5 сигнализират за формиране на възходящ тренд, тъй като в тях имаме по-високи върхове и по-високи дъна.
Безплатна консултация.
Знаете ли, че можете да заявите безплатна консултация с търговски специалист на БенчМарк. На нея можете да задавате въпроси относно прилагането на форекс стратегии, откриването на трендове и поставянето на Стоп поръчки.
Трендови индикатор.
Сега ще обърнем внимание на друга форекс стратегия, чрез която също можете да откривате трендове, включително и да измерите силата на тези трендове. Тук ще използваме техническия индикатор ADX.
Техническият индикатор ADX показва стойности между 0 и 100 и сигнализира за наличието на тренд. Когато ADX е в диапазона между 25 и 50, това може да бъде сигнал за наличие на силен тренд. Когато е в диапазона между 50 и 75, тогава това може да е сигнал за много силен тренд, а над 75 - за екстремно силен тренд. В допълнение, пресичането на линиите -DI и +DI може да бъде използвано като индикация за това, кога точно да се купи или продаде дадената валутна двойка. Индикаторът ADX е в пакета индикатори на платформата за търговия MetaTrader на БенчМарк.
В зона 1 на горната графика индикаторът ADX е в стойностите под 25, което е сигнал за това, че липсва тренд. В зона 2 индикаторът е в стойностите над 75, което в случая е сигнал за много силен възходящ тренд.
Форекс стратегии за търговия срещу тренда.
Форекс стратегиите, които разгледахме до момента и които следват тренда, са едни от най-добрите. Съществуват и друг вид стратегии - такива, при които търгуваме срещу тренда. Както подсказва тяхното име, при тези стратегии позициите се откриват не по посока на тренда, а срещу него. При тези форекс стратегии целта е да се реализира резултат от корекциите на трендовете, които обикновено се случват веднага след силни движения нагоре или надолу. Логиката тук е, че когато имаме тренд винаги имаме и корекция на цената в обратната посока и също така, че няма тренд, който да е продължил вечно.
Въпреки че този стил на търгуване може да доведе до печеливши търговски възможности, важно е да имате предвид, че търговията срещу тренда значително увеличава риска от загуби.

admin


Индикаторът Фибоначи.
Този индикатор, често е включван в стратегиите за търговия срещу тренда, защото показва потенциалната корекция на основния тренд. На теория, корекцията на основния тренд най-често достига до около 50% от основното движение. След като поставите индикатора Фибоначи върху графиката на валутната двойка, той сам ще покаже къде се намира 50-процентовото ниво. Когато поставяте индикатора, трябва да го "разпънете" от върха до дъното на тренда, който наблюдавате. Имайте предвид, че освен 50-процентовото ниво, Фибоначи показва още няколко ключови нива, към които цената често се стреми, като например 38,2%, и 78,6%.
При върха, отбелязан с 1 на горната графика, цената е коригирала 78.6% от основния низходящ тренд. В точка 1 корекцията нагоре приключва и движението на цената продължава по посока на основния низходящ тренд.
Ако искате да научите повече за индикатора Фибоначи, можете да прочетете статията фибоначи анализ в нашата библиотека.
Форекс стратегии за търговия на пробиви.
Стратегиите за търговия на пробиви са много популярни сред трейдърите, които сключват сделките си в рамките на деня, тъй като цената има тенденцията да генерира силен импулс, след като преодолее някое ключово техническо ниво. Пробивите се наблюдават най-вече около ключовите нива на подкрепа и съпротива. Когато се използват правилно, могат да доведат до много добри резултати.
Също както при стратегиите, които следват тренда, пробивите постигат най-добри резултати, когато се прилагат по посока на основния тренд. Особено популярни при стратегиите за търговия на пробиви са техническите фигури, които графиките "рисуват". Много от тези фигури могат успешно да сигнализират за продължаване или за обръщане на съществуващ тренд.
Нека дадем пример с фигурата ,,Вимпел". Тя се появява тогава, когато има значително движение на пазара в една от двете посоки, последвано от период на корекция. Съставена е от три вълни, които създават формата на вимпел. Първата вълна от тази фигура винаги е в обратната посока на основния тренд. След това цената временно се "успокоява" и липсва ясно изразена посока. Последната фаза е тази, в която цената прави пробив по посока на основния тренд. Този пробив обикновено се характеризира с рязко движение по посока на тренда. Откриването на такива фигури в подходящите моменти може да Ви донесе голямо предимство пред останалите участници на пазара.
Ако искате да научите повече за графичните фигури и да разберете как точно се "рисуват" от графиките, можете да прочетете статията графични фигури в нашата библиотека.

admin

Форекс стратегии - Дивергенция.
В следващото кратко видео Ви представяме една интересна форекс стратегия. Тя използва принципите за търговия по тренда и включва тендови индикатор и осцилатор:
Тест на форекс стратегии.
Независимо от стратегията за търговия, която изберете, е важно да тествате предварително нейните резултати. За целта върнете произволно избрана графика назад и използвайте историческите данни в нея, за да проверите сигналите на стратегията. Това ще Ви даде възможност да прецизирате сигналите за покупка и продажба и да придобиете представа за нейното цялостното представяне.
Един от най-добрите съвети е да тествате Вашите стратегии за търговия най-напред на демо сметка. В демото средствата са виртуални на практика не можете да загубите нищо. Препоръчваме Ви никога да не тествате повече от една стратегия в един и същ момент. Една от най-големите грешки, които начинаещите трейдъри правят, е да прескочат от една стратегия в друга, без да отделят време за анализ на резултатите си при различни пазарни условия.
БенчМарк Ви дава напълно безплатно демо сметка с виртуални $100 000.
Придържайте се към една форекс стратегия, докато не се почувствате достатъчно комфортно, за да я използвате във Вашата търговия с реални средства.
Разработване на план за търговия.
След като изберете форекс стратегия, е време да отделите малко време, за да разработите цялостния си търговски план. Стратегията за търговия е само част от плана за търговия. Останалото са правила за управление на риска, определени периоди, когато е най-добре да се търгува, изграждане на търговска психология.
Дори и най-добрите форекс стратегии няма да доведат до положителни резултати, ако не знаете как да управлявате загубите, как да отключите потенциала на печелившите позиции или как да контролирате емоциите си.
Знаете ли, че БенчМарк организира безплатен форекс курс, фокусиран върху търговията на международните финансови пазари. Запишете се безплатно за обучението Стани успешен форекс трейдър .
Когато сте готови, можете да откриете реална сметка за търговия , в която да търгувате с истински средства. Дори тогава обаче, е добре да използвате Вашата търговска стратегия с минимални обеми, за да ограничите максимално рисковете.

admin

Николай Тосков.
Съвети и Трикове за Форекс Търговия. Подходящи съвети и трикове, които да използвате във Вашата търговия на форекс пазара.
Индикаторът ,,Price Action Dashboard" сканира всички валутни инструменти на всички времеви графики. Следи за най-мощните екшън прайс сигнали.
Revolut - Алтернатива за Дигитално Банкиране.
Как и Къде се поставя Стоп ордера при форекс сделка.
Как да търгувате моите форекс прогнози?
Как да чертаем нива на Подкрепа и Съпротива като Професионалисти? Най-важното умение за всеки трейдър е да чертае правилно нивата на подкрепа и съпротива.
Нека си признаем - едва ли има някой от нас, на когото да не се е случвало да губи сделки на форекс пазара. 4 начина как да се спасим от това!
Абониране за уведомление чрез имейл.
Последни коментари.
Николай Тосков за Как да търгувате моите форекс прогнози? Николай Тосков за Прогнози за Форекс Пазара за 23-27 Септември 2019 ЖИВКО МАНЧЕВ за Индикаторът ,,Price Action Dashboard" ЖИВКО МАНЧЕВ за Прогнози за Форекс Пазара за 23-27 Септември 2019 Станислав за Как да търгувате моите форекс прогнози?
Последни публикации.
Прогнози за Форекс Пазара за 23-27 Септември 2019 22.09.2019 Прогнози за Форекс Пазара за 16-20 Септември 2019 15.09.2019 Индикаторът ,,Price Action Dashboard" 11.09.2019 Прогнози за Форекс Пазара за 09-13 Септември 2019 08.09.2019 Потенциални форекс сделки за 05 септември 2019 05.09.2019.
Категории.
Прогнози и Анализи (124) Сложни и Комплексни Форекс Стратегии за търгуване на пазара. (1) Стратегии за Начинаещи търговци на форекс пазара (3) Стратегии за скалпиране на форекс пазара (3) Стратегии за търгуване на форекс пазара за Напреднали (1) Стратегии за търгуване на форекс пазара по време на Новини (2) Съвети и Трикове за Форекс (6) Форекс Прайс Екшън Стратегии за търгуване на пазара (4)
Изберете за коя дата искате да видите публикациите.
октомври 2019 П В С Ч П С Н « сеп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
Избери работа, която обичаш и няма да ти се наложи да работиш нито ден.

admin


Какво представлява Форекс?
Глава 1: Какво представлява Форекс?
Форекс е най-големият от всички финансови пазари. Всеки работен ден се търгуват около 4 трилиона щатски долара в глобален мащаб. В много отношения това е и най-лесният за разбиране финансов пазар.
Форекс (ForEx) е съкращение на ,,foreign exchange", т.е. ,,международна обмяна на валута". Продавате валутата, която притежавате, примерно британски лири и купувате друга, примерно щатски долари.
И, също както когато купувате валута, когато отивате на почивка в чужбина, банката, пощенският клон и чейндж бюрото на летището обявяват две цени: по едната Ви продават щатски долари, по другата купуват долари от Вас и Ви ги обменят в лири стерлинги.
По-голямата част от Форекс търговията се извършва само в три валути - щатски долари, Евро и японски йени. (Например продажба на долари за покупка на Евро, продаване на Евро за покупка на йени и т.н.) Но естествено Форекс търговия може да бъде извършвана между кои да е валути, използвани по света.
Глава 2: Защо да търгувате Форекс?
Зависи. За някои целта е да си набавят истински пари, понеже се нуждаят от валута да закупят стоки или услуги. Това може да включва индустриално произведени стоки или ценни книжа, например акции или облигации, издадени в чужда валута.
Съществува и възможността за инвестиция. Може да изберете да закупите чужда валута понеже в нея ще можете да получите по-висока лихва върху Вашите средства, отколкото във валутата, в която ги държите към момента.
Следващата опция е спекулацията. Това означава да продадете от Вашата ,,базова валута" и да закупите друга валута с надеждата, че когато я продадете в бъдеще, в резултат ще имате по-голямо количество от първата валута от началното.
Глава 3: Кой търгува Форекс?
Най-големите купувачи и продавачи на Форекс са банките. Въпреки че те извършват търговия и за своя сметка, повечето от сделките, които извършват, са от името на клиентите (които желаят да имат достъп до пари, да инвестират или да спекулират).
Въпреки че стотици банки и брокери търгуват Форекс, пазарът се доминира от ,,Големите 5": Ситигруп, Дойче Банк, Барклис, Дж.П.Морган и ЮБиЕс. Тези банки направиха над половината от оборота на световния пазар през 2015 г.
Глава 4: Изясняване на жаргона.
Форекс е извънборсов пазар. Това означава, че търговията не се извършва на фондова борса, а директно между двете търгуващи страни или посредством платформа за намиране на подходящи оферти.
На търговските екрани и уеб сайтове валутите са представени с кратки кодове, например щатският долар е USD, Еврото е EUR, японската йена е JPY. ISO, международната организация за стандартите, има списък с кодове за 268 различни валути.
По-голямата част от Форекс търговията е ,,спот" търговия. Това означава, че цените се обявяват, сделките се извършват и приходите от тях биват изплатени в съответните банкови сметки почти незабавно.
Но съществуват и форуърдни договори за обмяна на валута. Това означава, че банката или брокерът се договарят с Вас за определен курс, по който ще купите дадена валута на договорена бъдеща дата.
Глава 5: Как да търгувате Форекс?
Обичайната процедура е банка или брокер да Ви даде достъп до своята платформа за онлайн търговия. След това можете да я свържете с Вашата банкова сметка и да започнете да търгувате. Съществуват и множество специализирани платформи за Форекс търговия, които са предназначени да дадат възможност на индивидуални лица да търгуват.
Глава 6: Добри и лоши страни.
Едно от големите предимства на Форекс търговията (в сравнение например с акциите) е, че при нея винаги разполагате с актив. Ако например продадете долари, за да купите Евро, в най-лошия случай ще си останете собственик на Евро сумата.
Нещо повече, докато държите валутата, която сте закупил, Вие можете да печелите лихва от нея от банката, в която тя е депозирана. Ако позицията Ви даде позитивен резултат, можете да извлечете печалба, когато продадете тези Евро за долари.
Лошата новина е, че обменните курсове може да се обърнат срещу Вас и да загубите пари, когато направите сделката, която Ви връща в базовата Ви валута. Възможно е и да не получите лихви върху притежаваната от Вас валута, ако лихвените проценти са стигнали дъното.
Сега вече знаете....
1. Форекс пазарът има най-големия дневен оборот от всички финансови пазари. 2. Повечето от търговията се извършва в двойките основни валути. 3. Можете да извлечете печалба от продажбата и покупката на валути. 4. Можете също така да получавате лихви върху валутата, която държите - но каквото и да се случи... 5. Винаги ще разполагате с актив: закупената от Вас валута.

admin

Основателят.
Най-добър намери финансова информация!
$ 100 000 от брокерите как да търгувате на FOREX без прикачени файлове.
Добър ден, моите приятели. Моят приятел Макс е постоянно завършва с другарите си различен залог.
На всичко: на спортни мероприятия, както и своя тест за издръжливост, както и един куп други.
Сега той твърди, че Форекс да спечелите солидна пари. Той твърди, на първо място, и едва след това ми се обажда и пита как да правят пари с Forex от нулата.
Играйте нещо, което той не обича да спори. Информацията е доста интересно и полезно, така че предлагам всички да се запознаят с него. Да вървим!
Как да търгувате Forex без прикачени файлове.
Може би не само спънат да стане блогър това колко е трудно да се правят пари от обмяна на валута. Всъщност Forex - това е един от най-ефективните начини да печелят онлайн.
Можете да спечелите много, до $ 100 на ден, а дори и повече, как се работи въпреки капитал.
Да се ​​мисли, че тази дейност е измама, просто нелепо. Включване на икономически новини - има дори се говори за Forex. Този вид доход е юридически и напълно тествани стотици вече успелите хора.
За да ви помогнем възможно най-скоро, за да започнете да печелите пари онлайн, без инвестиции, ние имаме специално създаден за ваше удобство, тази стъпка по стъпка ръководство, за да започнете на валутния.
Това ръководство е предназначено за начинаещи Мънимейкър, без да има най-малко 100USD за стартирането на фондовата борса.
Ето защо, ако вече работи върху реална сметка на с международния валутен пазар, не е нужно да прочетете тази статия, и трябва да преминете директно към секциите "Работата с Forex" или "AForex -. Форекс за начинаещи"
Как може печалба от валутна без прикачени файлове? Наскоро един от брокерите, FxStart, стартира нова услуга, наречена «инвестират в Форекс старт на». Това е присъщо уникална възможност, да предостави на всички сериозно да повиши финансовата живот.
Е, как да се направи на фондовата борса с 0 $ Е, да речем, $ 10 000, а на собствените ресурси не трябва да наистина, наистина означава, че не трябва да приемате никакви кредити, не се опитват да правят пари от инвестиция в мрежата. Не се изисква инвестиция!
Представяме на вашето внимание нашия мини-водач или наръчник за печалба на валутния без никакви инвестиции. Състои се от 5 стъпки.
Стъпка 1. На първо място, да се търгува рентабилно със средства, които да се открояват в рамките на програмата на FXstart инвестира, трябва да се движите малко в света на Forex, знаете правилата за търговия, успешно изберете точка за навлизане на пазара и т.н.
За тази цел, не вреди ще бъдат запознати с безплатни учебни материали, което е всеки добросъвестен Форекс брокер (например някой от секцията на нашия уебсайт "Работата с Forex").
Можете също така да практикуват малко по свободни сметките на демо, които предлагат брокерите. Когато сте малко свикнали и притежава информацията, вие сте готови да преминете към следващата стъпка.
Стъпка 2. Сега, ако първата стъпка е известна подготовка, но сега е време да се конкретни действия, насочени към вече онлайн доходи. FxStart отидете на сайта и да се създаде търговска сметка.
След това се измъкнем от профила си, отидете на главната страница. От там, отидете на "Инвестиции" на секциите (3 отляво на връзките снимка 6 снимки точно под голяма правоъгълна промените снимките в горната част на сайта).
Там можете да научите повече за условията на програмата и да кандидатстват за участие. Нека обобщим същността на програмата: отваряне на сметка за търговия в системата, след което профилът ви се таксува 100 USD.
След това трябва да се търгува, увеличаване на печалбата и предотвратяване на пропадане на повече от 20% от депозита (за търговия агресивно, в противен случай prosyadet).
Така че търговията минимум 2 седмици, за да се получи 20% от печалбата. След това, ако в края на търговията си депозит от 100 USD се увеличават с най-малко 1 USD, можете да получите надолу на 2 нива, вече е получил 500 щатски долара на ред.
И така, с успешна търговия може да отнеме до 5 нива, където ще бъдат дадени 20 000 $ в управлението и вашите печалби ще бъдат за най-много 50% от общите приходи от операции, точно толкова, колкото и на получаване ПАММ сметки за контрол!
Стъпка 3. Предотвратяване на сериозни пропадания, усъвършенствате уменията на фондовата борса и спокойно увеличението на капитала.
Достигането за 3 фаза, ви се увеличава акции печалба до една трета от общия доход, както и в използването на ливъридж толкова ниска, колкото 1: 100, това е един много значителен доход. Следваща ще бъде просто още.
Печелите пари, не забравяйте да се заделят най-малко половината, и за предпочитане по-малко, за да преминете към следващата стъпка от вашия, може би основният успех в живота.
Стъпка 4. Има преди около половин година, а не инвестират и стотинка от собствения им капитал, може да продължи да прави в продължение на поне няколко десетки долара печалба на ден.
Но сега имате на разположение за няколко хиляди долара на наличните средства. Трябва ли да веднага да ги харчат за жена си кожено палто или нова кола? Категорично не!
Те могат да ви донесе стотици хиляди рубли продължение на няколко години, и то само по-големи.
Продължавайки да търгуват на FXstart, открия реална сметка в друга Форекс брокер, където има възможност да създадат своя собствена сметка и PAMM стане мениджър. Използване на консервативна стратегия, вие принудени (за да се избегне, определен в потъването на споразумение) усвоили и усъвършенства, консервативната стратегия, която е толкова любители на инвеститори (например, никога не съм се инвестира в агресивна търговия), започнете да търгувате в паралел с друг брокер, чрез месец отвори ПАММ сметка.
Вие се съберат стотици хиляди долари от инвеститори с разпределението на печалбите между вас и половината от инвеститорите. Една успешна сделка обем от 50 партиди може да донесе $ 40 000 печалба, т.е. получите лично 20 000 щатски долара. Не е зле, нали? И всичко това Forex.
Етап 5 . Вашият доход (в идеалния случай, ако сте попаднали на тази стъпка) е няколкостотин хиляди рубли на месец.
С цел да се защитят най-доброто от риска от загуба на спестяванията поради неочаквана размяна колебания в резултат на глобалната финансова криза, внезапно бедствие и т.н., започнете да създадете свой собствен инвестиционен портфейл, с диверсифициран портфейл.
Бъдете сигурни, да се инвестира в сметката на PAMM други успешни консервативни търговци. Можете също така да започне малко да купуват жилищни недвижими имоти, злато, акции.
Ние знаем, живеещи в постсъветските държави, страни с ниски S / N, лоша социална политика и т.н., това е трудно да се повярва, че тази ситуация е изобщо е възможно.
Защо е възможно това? Forex - международния валутен пазар. Всичко зависи от теб като личност, от наличието на компютър и един нормален интернет (което не е изхвърлено) в дома си (апартамент).
Да, ние сме сигурни, че не всички, а може би дори и половината от всички, които четете тази статия, имаше голямо желание да стане милионер, идва до края. Но това зависи от вас и от вас. Това е възможно. И най-малко заслужава да опитате.
Въпреки обещаващи възможности нереалистични обогатяване в обмяна на валута Forex, освен това, дори и без никаква лична инвестиция от ваша страна, администрацията на печелите Empire ви предупреждава за рисковете, свързани с изпълнението на тази дейност.
Въпреки това, като правило, можете да загубите пари или поради незнание или глупост. Лице, обучени и добре организирана стратегия за търговия, може да спечели 50% -100% годишно за инвестиции.
До 500% годишно, е възможно да се направи управлението на агресивна търговия, конюгатна с висок риск от загуба на значителна част от капитала. Световен рекорд за днес е 11 000% годишно.
Според програмата на FXstart инвестират, което ви препоръчваме да започнете, не може да се проведе изцяло отговорен, ако ще влезе в минус. Но това не означава, че трябва да се подходи по въпроса, така или иначе.
Тук можете да изберете дали да загубят собствената си време или по-късно, ако се придържате към последните стъпки на нашите указания, за да правят милиони. Това е напълно възможно, а авторът на тази статия той наскоро се присъедини към инвестира програма.
Търговия на валутния пазар е удобно, защото работят у дома си, когато искате и как искате. Вие сте много-добър и единствен служител на неговата "компания".
Претеглени "за" и "против" този метод за да печелите в интернет, и ако сте доволни, се преместват в съня си. Печалбата Empire администрация иска да финансов успех и просперитет! Печалбата на Forex без прикачени файлове в момента е достъпна за всички, той би желал.
Как да търгувате Forex от нулата.
Forex търговия става все по-популярен. Валутни котировки представляват интерес от представители на различни сектори на обществото.
Силно насърчава растежа на популярността на валутните сделки бързото развитие на информационните и компютърни технологии.
За по-голямата част на начинаещи трейдъри и хора, които искат да опитат силите си за търговия с валута, един от най-важните, според тях, е заявката за търсене средства за откриване на сметката и попълването първоначален депозит.
Не на последно място, трудностите, пред които е изправена "неофити" търговия онлайн валута, обяснява наличието на огромен брой митове за "блестящ успех" на определен търговец, който е успял, без да инвестират и стотинка от собствените си пари за кратко време да се направи цяло състояние.
Опозиционните "романтично настроение" търговци са хора, които възприемат въпроса: Как да спечелим пари в Forex от нулата като риторичен и всеки успешен търговец каже "фикция" алчен за пари брокери.
Както винаги, истината е някъде по средата. Но преди еднозначен отговор на въпроса: как да правят пари в Forex от нулата, което трябва да разберете какъв вид "нула" под въпрос.
Ако от "нула" се отнася до липсата на собствени средства за попълване на депозита, тази "нула" не е от решаващо значение. В момента има няколко начина за "без депозит" в началото на кариерата си с търговеца.
Но ако "нула" се отнася до липсата на основни познания за размяна на пазара на валута и правилата на търговията, отговорът е не.
Без да изразходите необходимата сума от време, за да усвоят законите и правилата на валутния пазар, тъй като не учи на основните работи по технически и фундаментален анализ, за ​​да започнете да търгувате е безсмислена.
По-точно, можете да започнете, но се очаква да успее, няма смисъл. Без значение колко пари ще бъдат изразходвани от Вас на завършването на депозита, той ще бъде загубен възможно най-скоро.
Привличането на заемни средства.
В ситуация на недостиг или пълна липса на справедливост, за бъдещето на търговеца, има два начина:
Търсене на инвеститори; Търсене кредитор.
Очаквайте да привлекат инвеститори, без изявление листа, т.е. документ, потвърждаващ "успеха" на търговеца, е доста трудно. Не можем да кажем, че това не е реалистично, но историята на тези случаи е неизвестна.
Много по-голяма конкуренция между компаниите, предоставящи брокерски услуги, принуждавайки последните, които търсят нови маркетингови решения за привличане на нови клиенти.
Наскоро най-популярното средство за такъв ангажимент, се превърна в така наречените без депозит бонус, който се зачита всеки нов клиент, проста процедура премина допълнителна регистрация бонус сметка.
Повечето брокери предлагат нови клиенти на бонус без депозит, условията и реда за бонуса са почти идентични, но преди регистрацията на сметката все още трябва да запознаят обстойно с тях.
Какво трябва да се обърне внимание:
Сумата на бонуса . Като правило, не надвишава $ 50. Брокери, които предлагат бонус от $ 500 или повече, или "izvedut" ви много сложна процедура за проверка, или да предложат много "специални" условия за търговия.
Допълнителни условия за ползване на бонус средства . Операции за търговия собствен бонус сметка на може да има редица ограничения.
Сред тези ограничения са "гарнирани" набор от инструменти за търгуване (валутни двойки) забрана на търговията с определен вид, например, забрана за едновременно заключение "многопосочни" сделки на една валутна двойка.
Също така трябва да се обърне внимание на спредовете. Те обикновено 2-3 пункта по-висок, отколкото при нормални сметки, но когато разликата от 10-15 точки, че има смисъл да се търси друг брокер.
Условия за оттегляне от търговската сметка . Бонус средствата, натрупани в търговецът, са предназначени изключително за транзакции. Те не могат да бъдат изтеглени от търговската сметка, при никакви обстоятелства.
Освен това, в случай на по-горе споменатите търговски условия, те могат да бъдат взети от брокер. Що се отнася до оттеглянето на печалбите, получени от използването на бонус пари, а след това тук, както се казва, "има възможности."
За да се извлече печалба от търговската сметка е длъжен да отговаря на определени условия. Най-често тези условия се прилагат за обема на печалбата, или общата стойност на (затворен по време на абстиненция) сделки.
Във всеки случай, да оттегли всички печалби и да продължи да търгува само на "бонус столица", брокерът ви не го позволява.
Инструкции за регистрация бонус сметка.
Процедурата по регистрация е достатъчно проста бонус сметка. По време на процеса на регистрация вие реална сметка на или регистрационна карта посочва, че като се регистрирате бонус сметката, или, след регистрация на реална сметка за търговия, попълнете формуляра за кандидатстване, за да получите бонус.
Вторият вариант е за предпочитане, тъй като Попълнете заявление, вие ще бъдете в състояние да избират ливъридж, както и някои брокери и тип на разпространение (плаваща или фиксирана).
По-долу е адресът на процедура и проверка паспорт. Тази процедура ще трябва да се осигури високо качество на сканираните копия от паспорт с посочване на пребиваване.
Някои брокери са длъжни да предоставят допълнителни документи, доказващи, че живеете на адреса на пребиваване.
получаване на банката за плащане на комунални услуги могат да бъдат използвани като такива документи. Квитанцията трябва да посочва името и фамилията на платеца и на адреса на апартамента или къщата.
Някои брокери "пренебрегват" процедура за проверка. От една страна, това опростява и ускорява процеса на регистрация на търговската сметка, а другият е "неясни съмнения" относно надеждността на брокера.
Процедура за проверка отнема от един до три дни. След това, ако е успешно преминава, можете да получите на посочения регистрация пощенска кутия съобщение с номера на сметката и подходящата парола.
Тук, в изявление, като правило, "има връзка, където трябва да отидете да активирате профила си. При тази процедура не завърши регистрацията.
Можете да започнете да търгувате, а когато имаш постоянен доход от бонус сметка, спокойно може да се каже, че сте намерили отговор на въпроса: как да правят пари в Forex от нулата?
Без привличане на заемни средства.
Вторият начин е много по-трудно на първо място, но обещания, в случая на "по-оптимистичен" перспектива. Същността на метода е да се направи необходимото начален капитал с помощта на обучение (демо) сметки.
Както вече споменахме, "маркетингови войни" между брокери за "безгрешен душата" на потенциални клиенти, придобити безпрецедентни размери. Бонуси, промоции, безплатни програми за обучение са станали нещо обичайно.
Донякъде освен тях винаги имаше състезания и турнири. Такава изолация може да бъде лесно да се обясни - турнири и състезания вече не е "свободен", както и възможността да практикуват да покажат своите умения и способности.
Почти всеки уважаващ себе си брокер, на постоянна основа, турнири и състезания между притежателите образователни сметка.
Наградният фонд на такива събития могат да бъдат доста различни, включително наградите често са ясно дефинирани парична стойност и обем на този "израз" може да варира от $ 100 до няколко хиляди.
Да станеш победител, или най-малкото, за лауреат на конкурса, вие ще получите достатъчно пари, за да отворите сметка за търговия на живо и попълването първоначален депозит.
Трябва да се отбележи, че по-голямата част от брокерите, провеждане на такава "конкуренция" не предвижда ограничение по отношение на използването на "бонус" на пари.
Така че, може да получи парите, можете да ги използвате по свое усмотрение, което е, Вие сте по никакъв начин "вързани" към организатора на турнира и може да продължи да си сътрудничи с други брокери.
Forex от нулата.
Печалбата Trader: 0 - 2000 $ на месец. Натоварване: 2 - 12 часа в денонощието.
Тя не трябва да премине платено обучение, всичко е много по-лесно. Само трябва да се регистрират на интернет страницата и на RoboForex, напълно безплатно, в uchastvuvat конкуренция от RoboForex, получаване на реални пари търговски опит! Forex търговия без собствени капитали - в реалност.
С добри резултати от търговеца на конкуренцията не получава бонус Форекс брокер за жива търговия! Всички последващи печалби от истинското си сметка за търговия. Не депозит бонус - реален шанс да се печелят пари в Форекс без прикачени файлове начинаещ.

admin

Както и тези, които работят на FOREX?
FOREX пазар дава възможност да се възползва от движението на валутните курсове. Печалба от промяна на валутните курсове "търговци", "инвеститори" и кампанията "брокер".
Търговци - това са хора, които непосредствено извършват сделки за покупка / продажба на валута.
Инвеститорите - тези, които отпускат заеми на успешните търговци в управлението (за търговия), за да даде голям процент от печалбата. Инвеститорите не са в състояние да работят на валутния получат максимална печалба.
Брокерска кампания - организацията, която предоставя на работата на лица, на валутния пазар. Те са наречени брокери. То всъщност посредници между валутния пазар и търговци.
Печалбата брокер се разпространяват (при откриването на всяка търговия брокер прави печалба, равна на стойността на няколко места). Най-важното е, какво полезно брокери - е "ливъридж".
Какво е ливъридж?
Първи ливъридж "1: 100" означава, че човек с депозит от $ 1000 може да направи сделки на Форекс пазара чрез брокер за сумата от $ 100 000 (оказва се, $ 1000 - тяхната собствена, и 99 000 $ - поддава брокера). И тогава изведнъж има някои логични въпроси:
"Какво ще стане, ако сделката щеше да губи и аз загубих повече от $ 1000? Ще трябва да действа като посредник? "
ОТГОВОР: Разбира посредничество кампания никога няма да си позволя една загуба - те затворите сделка на търговеца, когато загубата е равна на депозиране на търговеца (в случая $ 1000).
На закриването на сделката за сметка на търговеца - $ 0 и продължи да търгува само след като той може да захранва сметката.
И ако, да речем, печалбата от сделката в размер на $ 1100, - всички тези средства на DOD първоначалния депозит и търговецът може да ги използва в бъдеще по свое усмотрение. Може да се отвори повече сделки за големи суми, или просто да го премахнете.
"Възможно ли е да повече възможности?" ОТГОВОР: Да, разбира се! Брокери предлагат различни опции - 01:50, 1: 100, 1: 200, 1: 300, 1: 400, 1: 500, 1: 1000. Но тук е необходимо да се разбере една много важна истина: толкова по-голям ливъридж, толкова по-голям потенциал за печалба, но и по-голяма е загубата може да бъде.
Вие не трябва да гони голямата печалба, защото в този случай е пряко пропорционално увеличение рискове! Оптимумът е 1: 100. Но изборът на търговеца.
"Защо ми е необходим брокер и ливъридж? Аз, че няма да могат да търгуват валути? "
За да се даде пълен отговор на въпроса ще дам един пример. Има двама души, които са $ 100 и искат да ги правят: Боб и Джули.
На първо място, Боб. Той решил да си купи еврото върху тях в топлообменника. В размер на 1,2252 за едно евро Боб купува 81.61 EUR (без данъци и такси).
При повишаване на обменния курс на еврото от 2 цента (1.2452) ни спекулант Боб продава евро и вече получава $ 101.62, т.е. печалба от сделката $ 1.62. След успешна инвестиция Вася е $ 101.62.
Сега нека да видим какво да правите със своя $ 100 за същия период търговец Джулия. Той е регистриран в брокерска кампания и получи ливъридж от 1: 100.
Произведено в профила си с брокер $ 100 и на неговата сметка за търговия вече е $ 10 000. Сега тя, подобно на Йоан, купува евро в размер на 1.2252, но в размер на 10 000 $. На откриването на сделката получава 8161,93 евро.
В момента, в хода расте с 2 цента Джулия затваря сделката - го продава обратно на еврото и получава $ 10,163.23. Нетната печалба на Oli беше $ 163.23. И заради нея (акаунт с брокер) в момента е в размер на $ 263.23.
Заключение: приходите и разходите при търговия с ливъридж (1: 100) е по-голяма от 100 пъти!
Как да станете търговец?
Търговията на пазара на FOREX днес и всеки може, но да печелите не е всичко. За да се постигне успех на валутния пазар, което трябва да мине през няколко важни етапа.
Първо. Теоретичното обучение. Първо трябва да се научат Форекс структура, методите за анализ на пазара, да го научи да предвижда и разработване на стратегията си за търговия.
Всички необходими материали са на същото място - БРОКЕР кампанията. След като се регистрират, потребителите получават пълен достъп до платформата за търговия, съветници са анализ на пазара и финансови прогнози.
На второ място. Практическо обучение. На същия сайт, за да изтеглите и инсталира на компютъра терминал за търговия на. На следващо място, отворете "демо сметка" и търговията. По този начин трябва да се работи по новата си стратегия, без никакъв финансов риск.
Резултатът е по-различна стратегия валутна търговия. Това също е добър вариант за придобиване на умения, ще търгувате без депозит бонус пазаруване.
Можете да го получите, като спечели онлайн конкурса на //www.contestfx.ru след безплатна регистрация на RoboForex. До участие се допускат абсолютно безплатно!
На трето място. Практически търговия. След като премина успешно първите два етапа не просто да си представите за депозит, "хвърляне" големи суми пари, и се предполага, че се превръща в успешен търговец! Търговия с реални пари - това е също един допълнителен опит.
Много хора, които са го не взема под внимание "сливат" депозита в първите търговски дни! С цел да се избегнат ненужни финансови загуби, се препоръчва да се отвори първите сметки сто.
Какво означава това? А фактът, че, като за първи депозит от $ 50 ще получите фактура търговец - 5000 цента.
На ливъридж ще работи в размер на цента, т.е. 1: 100 ще даде възможност да търгуват с 500000 цента.
Едно лице е завършил успешно тези три стъпки, с увереност CLASSIC може да си отворите сметка и да се обадите на търговец.
Как да се превърне в инвеститор?
Хората, които имат свободни пари и са готови да се превърне в инвеститор, може да поверяват парите си за успех в търговията. За да направите това, те също трябва да създадете профил с брокер и да инвестират пари в инвестиционната сметка.
Тогава видите списъка на търговците с историята им доходи и да изберете сами. След разрешаването на един от търговците на invest.schetom инвеститор получава една и съща печалба или загуба, в процентно изражение, с търговеца.
Как да търгувате Forex от нулата и без прикачени файлове.
Ако никога не сте работили с Форекс пазара, и се страхуват да се започне, е време да се научи какво трябва да направя, за да се постигне успех в този бизнес.
Необходимо е да се знае не само правилата, които ще ви помогнат да се развиват в правилната посока, но и неща, които не трябва да правите, тъй като те може да попречи на новодошлия да се правят пари на Форекс пазара.
Трябва да се отбележи веднага какви са ползите от печелите онлайн Forex:
можете да работите от дома си или от който и да е град, където има възможност да отиде в мрежата; доходите си е изцяло ангажиран с търговец, вие получавате само печалбата от инвестициите си; свободен график.
Спечелете Forex от нулата е възможно, но не могат да получават реалните доходи бързо, че ще бъде трудно и ще отнеме малко време.
За да започнете работа, която не е задължително трябва да има икономическо образование, но някаква представа за това как да управляват финансите, с точно необходимостта.
Има няколко съвета за тези, които тепърва започват да се правят пари на фондовата борса Форекс:
преди да изберете брокер на кого да поверите вашите инвестиции, трябва да се запознаят с работата и развитието си. Той ще трябва да преразгледат много на обратната връзка и да се запознаят с рейтинга, но това е възможност, когато това не е необходимо, за да спести време. Трябва да вярвате на човека, който ще работи с парите си. Единственият начин да печелите пари от Forex с помощта на консултанта; преди да започне да работи на пазара, трябва да се запознаят с това как точно функционира. Това не е опция, когато трябва да се научи от това, тук е по-добре подготвени да започнат работа веднага, за да не се загубят парите си; по-добре да започнете да търгувате на демо сметка - работа върху него като истинска работа.
Възможности за печалба на този пазар:
Традиционната търговия. В тази версия, ще трябва да направи сделки чрез брокер. Ключът е да се продаде нещо по-скъпо от това, което сте го купили; автоматизирана търговия. Този вариант е по-лесно да заплатите и ще ви отнеме по-малко време. Всички сделки, извършвани от търговеца, който сте избрали, автоматично ще бъдат извършени по сметката си; Финансиране на инвестиции на ПАММ сметки. Много добър вариант за печалба в нашето време. За повече подробности относно това можете да прочетете в специална статия на сайта ни; Управление на търговец. Ако сте платили много време работим на този пазар, и са добре запознат с това как да се сключват сделки, след което можете да се превърне в управлението на търговец. След това ще привлече още повече инвеститори, и да започне да работи с наистина големи суми пари. Вариант е добра, но за начинаещи то със сигурност ще бъде без значение; двоични опции. Доста рисковано вариант на печалба, защото тук ще трябва да заложи на промените в обменните курсове - намаляване или увеличаване.
За да се възползва от този пазар може да е новак, но то ще бъде по трудния начин. И преди да започнем да работим по Forex, което трябва да научите всички принципи на функционирането на пазара.

admin

Възможно ли е да забогатеят на чужд пазар обмен.
Ако се интересувате от въпроса "Как да спечелим пари от Forex» (наричан още - Forex), то вие сте там, където ги искате. След това, ние се опишат в подробности, че е реалистично да получат възвръщаемост на валути, се извлича полза от промените в стойността на валутите на валутния пазар.
Например, думата "Форекс" в Google през последния месец поискано повече от 18 хиляди пъти. Всяка година, процентът на потребителите на интернет, които никога не са чували за приходите в валутния пазар се приближава до нула.
Възможно ли е да се печелят новодошлия в Forex.
Ако приемем, че приходите основните на Форекс пазара е да купува и продава чуждестранна валута, както и че е ограничен, а след това удари на пазара и след като направи няколко сделки могат лесно да прахосват си депозит и се оформя мнението, че е невъзможно да се правят пари тук.
Това е прерогатив на новодошлите, които нямат никакви теоретични и практически умения, възприемам работата по Форекс като игра в лотарията.
Всъщност, нещата не са толкова прости, колкото бихме искали. Някой получава специално образование, за да разбере този механизъм, някой се обръща към специалисти да направят курсове за търговия, и това не е гаранция за получаване на по-добри работни места.
Без съмнение, това е необходимо, за да се натрупа опит за търговия и постоянно се подобрява. Но резултатът си заслужава, тъй като има възможност да се правят пари и да печелят много.
Какво е необходимо, за да печелят пари.
Какво трябва да знаете, новак, за да може да се постигне финансов успех на форекс пазара:
необходимо е, че тази ниша е вие ​​да печелите много интересно, че има желание да положат необходимите усилия, за да постигнат целите си; научат основите, като специализирани курсове валутна търговия осъществява от действащи експерти; посещава специализирани форуми, да участват в дискусии с опитни търговци, които се абонират за различни бюлетини, които публикуват практикуващи търговци; да се направи истински пари, за да тестват своите умения и да прилагат своите знания чрез откриване на демо валутна сметка; постоянно задават въпроси и не се страхувайте да изглежда "чай" (в края на краищата, на въпрос за парите си и никой не е другата).
Как да спечелим опитни валутните търговци.
няма да се повтори и да се каже, колко е важно за опит на търговеца. Нека поговорим за това, което идва с него, и как тя се използва от професионални играчи на валутния пазар.
Като за начало трябва да се отбележи, че успешните търговци имат редица сходни характеристики независимо от това дали те говорят или коя държава живеят на какъв език.
С тях или да ги предаде в процеса на подобряване на уменията на път за проучване на въпроса "Как да започнете да печелите пари на Форекс пазара?", Можете да получите по-близо до ефективната търговия на този пазар.
Отличителни черти на успешните търговци.
Основните характеристики на притежаване, че опитен Форекс търговци знаят как да се направи без загуби, се считат за следното:
впечатляваща теоретична база от знания за финансовите пазари; разбиране за това, кога е най-добре да навлязат на пазара за висока възвръщаемост (няма смисъл да седи 24 часа в денонощието, всеки ден, в очакване на подходящ момент за влизане, достатъчно е да се знае точно кои дни или часове ще бъдат най-привлекателния пазар за търговия); способност за извършване на технически и фундаментален анализ; аналитични умения да анализират и прилагат тактиката на търговските процедури; постоянна готовност за вземане на решения; балансиран характер, не склонни към решенията снизхождение обрив хазартни.
Това трябва да се използва в търговията.
Сега нека да видим какво търговци използват, за да определят оптималния период на влизане в пазара.
Фундаменталният анализ . Тя се основава на принципа на събирането на статистически данни, които отразяват състоянието на икономиките на държавите, чиито валути се търгуват на форекс пазара.
Към това се отнася концепцията за оглед "търговия на Форекс пазара" анализ. Списък на най-важните и предстоящи за освобождаването на икономически новини с посочване на датата, на техните предимства и точния час, винаги могат да се намерят в така наречения икономически календар.
това е много подробен и лесен за използване на нашия сайт. Лесно е да се разбере как можете да спечелите, проследяване и използване на информация от него.
Технически анализ . С технически анализ се базира на движенията на валутните цените в различни периоди от време, тъй като историята има тенденция да се повтаря, че е възможно да се предскаже как да се държат в графика на котировките на и да играят на него.
С изучаването на данните в графиките на валутните курсове, се оказва, цялата картина за анализ, тъй като тези аксиоми, това ще бъде възможно да се направят съответните прогнози.
Това може да създаде впечатлението, че работата на финансовите пазари - тъп маси за гледане в монитора в очакване на момента. Но това не е така!
Да наистина да научат как да правят пари на форекс пазара и да стане професионален, трябва да се започне с обучение на лични качества.
Пазарът не живее емоциите и фактите, и това е от вашия психологическо състояние често ще зависи от възможността тук да се правят пари.
Управление на парите - това са правилата и методите, следните елементи, които можете да постигнете възможно най-ниското ниво на риск и да си осигури най-печелившата стратегия на доходи.
Тези методи и правила са разработени през годините, а някои дори се практикува от собствените си грешки и провали.
В по-голямата си част, търговци спекулират за няколко часа или дни по-рано на движенията на цените, те не се ограничават само до графики, и да развиват собствени стратегии въз основа на анализа по-горе.
Така че, за да печелят пари на FOREX, можете! Основното нещо - да се стремим към голове на другарите си професионален екип.
Как да спечелим пари в Форекс за начинаещи?
Всеки човек търси начини за генериране на допълнителни доходи, много се обърне внимание на финансовите борси и се чудите как да правят пари от Forex от нулата.
Спечелете да увеличите себестойността на активите или тяхната есента.
за покупка и продажба на правила за всички търговци и същ: купуват евтини, продават скъпо. Или обратното! Но разликата между покупната цена и продажната цена е по желание печалба на търговеца.
Не всеки клиент получава от всички доходи от Forex. Струва си да се само, за да се изясни, че да се реализира печалба, което трябва да знаете точно всички начини да печелят пари, и толкова често, колкото е възможно, за да тренират уменията си.
Вие не можете да сляпо вярват, всички рекламни банери, които ви обещават космически приходи за няколко часа, след като започнете. Това е лъжа!
За развитието на умения и подходящи курсове за обучение, най-важното нещо, за да изберете най-подходящите.
Трябва да се има предвид, че в различни реклами, както и рекламни банери и други рекламни медии Обещавам ти планини от злато, и то е измама, но трябва да се разбере, че измамата е само една дума за заплата, без притеснения.
Истината е фактът, извличането на печалба от търговия на форекс пазара. Печалбата на фондовата борса Forex е съвсем реален проблем, но не и в един кратък период от време.
За да се получи стабилен доход, ще трябва да живеят с пазара. Вие трябва да бъдете наясно с всички промени, както и някакви новини от тази област.
Получаване на информация е само една стъпка от няколко по-нататък е необходимо всичко по силите си, за да се анализира и да разберем как най-добре да се процедира.
Прости правила за търговията на бърз старт.
Ако искате да се научите да се печелят на Форекс, че не е нужно да е гений или глоба анализатор, математик, само трябва да направят усилие.
За печалба в Forex, трябва да се спазват определени принципи и изпълнете следните стъпки:
Анализът се извършва като се излиза от технически и фундаментален информационните потоци. Как да се направи това, ще бъде в състояние да се учат от курсовете за обучение и видеоклипове. За по-доброто разбиране на темата, преди началото на обучението се препоръчва да се провери обмен речник на термините, чрез който ще можете напълно да разберем какво е заложено на карта. След това трябва да се научат да четат различни видове графики. Дори и да не разполагате с аналитичен ум, винаги може да се развие този начин на мислене, който ще ви помогне много. Като аналитично мислене шансовете си за получаване на доходите растат значително. Способността да се води статистика също е един от ключовите фактори, и вие трябва да го научи до съвършенство. Трябва да посетите активно блогове и да се запознаят с членовете от популярните търговци. Подход към изпълнението на всички задачи с максимална отговорност и ангажираност.
Абсолютно всички фактори, които са изброени в списъка по-горе, са важни и изискват да се спазват.
Ако не вярвате в себе си, има огромен брой различни обучения и уебинари, които ще ви помогнат да преодолее страховете си и съмнение в себе си.
Търговия на демо сметка, как да се направи истински пари?
За всеки, който не е сигурен, че ще се справят, както и тези, които не разполагат с допълнителни пари, които могат да бъдат изразходвани по време на обучението, там е функция на образованието.
С него можете да получите лично демо сметка, която ще бъде размера на парите за вашите пробни сделки.
Заслужава да се отбележи, че с тази сметка, че няма да бъде в състояние да изтегли парите. Ако завършване на курса на обучение, който са дошли до извода, че те са готови да сключва сделки от свое, вие трябва да отидете на основната сметка и завършени попълване започнете да печелите.

admin

FOREX търговия за начинаещи.
Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над 5.3 трилиона долара, това е най-големият и динамичен пазар в света. В същото време FOREX пазарът работи по изключително прости правила.
Дали продавате 100 евро, за да купите долари на обменното бюро на летището, докато чакате вашия полет, или голяма банка продава 100 милиона долара срещу японски йени на друга банка, и в двата случая имате FOREX сделки. Играчите на FOREX пазара варират от огромни финансови институции, които управляват милиарди, до обикновени ,,домашни" инвеститори, които търгуват с по няколкостотин долара.
Обемите, динамиката и възможностите, които предлага FOREX пазарът, са изключителни. Съществува схващането, че това е мястото, което максимално се приближава до термина ,,перфектен пазар". Всички участници на пазара - от индивидуални инвеститори до най-големите банки и професионални инвеститори, търгуват при равни условия, имат достъп до еднаква информация и за всички пазарът предлага неограничена ликвидност - винаги ще можете да купувате и да продавате и няма никакви ограничения за влизане или излизане от пазара.
През последните години, благодарение на Интернет, FOREX пазарът вече не е запазена територия само за големите играчи, но стана достъпен за всеки, който разполага с компютър и няколкостотин лева, които да инвестира.
На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути. Най-вероятно поне веднъж сте го видели в новините: Валутна двойка Обменен курс EUR/USD 1.4515 GBP/USD 1.6430 Обменният курс се променя почти всяка секунда и затова търговията е много динамична и активна 24 часа на ден, пет дни в седмицата. Най-общо казано валутният курс отразява здравето на дадена икономика. Например, ако европейската икономика се развива с по-бързи темпове от американската, то еврото ще поскъпва спрямо долара (EUR/USD ↑) и обратното.
Ето един пример за това, какво представлява FOREX сделка: Решавате да купите 1 000 евро срещу долари. Обменният курс EUR/USD, на който можете да купите в момента, е 1.4500 и вие плащате 1 450 $. Десет дни по-късно обменният курс EUR/USD, на който вие можете да продадете, е 1.5500 и ще получите 1 550 $. Започвайки с 1 450 $, вие вече имате 1 550 $, което означава, че сте направили печалба от 100 $.
Това е начинът, по който се печелят пари на FOREX пазара. На практика тази операция можете да осъществите чрез няколко клика с мишката на домашния си компютър.
Ще забележите, че за всяка валутна двойка се предоставят две цени. Едната е цената, на която можете да купите валутната двойка, а другата е цената, на която можете да я продадете. Разликата между двете цени се нарича ,,спред" и представлява печалбата на брокера от всяка сделка, която сключвате. Трябва да запомните, че когато купувате дадена валутна двойка, вие всъщност купувате първата валута и продавате втората.
Или как да търгувате със 100 пъти повече пари, отколкото имате.
Ето едно от най-интересните неща, свързани с FOREX търговията. Ако вашият FOREX брокер ви предлага ливъридж 1:100, това означава, че вие можете да търгувате със 100 пъти повече пари, отколкото е вашият депозит. На практика вие можете да купите 100 000 EUR/USD, като имате само 1 000 евро по вашата сметка. Останалата част от сумата получавате под формата на заем от вашия брокер. Благодарение на ливъриджа, вие контролирате 100 пъти повече средства, което означава 100 пъти по-голяма печалба. Разбира се, загубата също може да бъде 100 пъти по-голяма, затова е важно да бъдете внимателни, когато търгувате. Най-просто казано, ливъриджът умножава вашите резултати по 100.
Парите, които внасяте във вашата сметка, служат като депозит, който да покрива евентуални ваши загуби. В този смисъл, докато вашите печалби са неограничени и нямат горна граница, то вашите загуби са ограничени до размера на вашия депозит. Така вие никога няма да изпаднете в ситуация, в която да имате отрицателен баланс по вашата сметка и да дължите пари на брокера си.
За целта е необходимо да регистрирате безплатна Демо сметка в Trader.bg и да влезете в нея. Предоставяме ви виртуални 50 000 лв., с които да се упражнявате и обучавате. След това си изберете валутна двойка (например EUR/USD), въведете количество, натиснете КУПУВА и това е всичко. Току-що сключихте първата си сделка, като купихте EUR/USD. В този случай ще спечелите, ако еврото поскъпне спрямо долара. Вие можете да държите тази позиция отворена, колкото време желаете. Когато решите, че няма смисъл да държите повече тази позиция, натиснете бутона Х в прозореца ,,Отворени позиции", за да я затворите. Резултатът от тази сделка ще се прибави към средствата по сметката ви.
В горния пример заложихме на това, че еврото ще поскъпне спрямо долара, и затова купихме EUR/USD, надявайки се да го продадем след време на по-висока цена. Това е пример за Дълга позиция. Ако очакваме да се случи обратното - еврото да поевтинее спрямо долара, първо ще продадем EUR/USD, за да можем да го купим след време на по-ниска цена. Това е пример за Къса позиция. Ето как става това:
Вие очаквате, че EUR/USD ще върви надолу през следващите дни, и ПРОДАВАТЕ 100 000 EUR/USD на цена 1.4312. Ще имате отворена Къса позиция - 100 000 EUR/USD на цена 1.4312. След известно време КУПУВАТЕ 100 000 EUR/USD на цена 1.4282. Така закривате позицията си и добавяте 300 USD печалба към вашата сметка. Важно е да помните, че вашите печалби и загуби винаги се изчисляват във втората валута от двойката. В този случай печалбата ви е в долари.
С две думи, Късите позиции ви позволяват да печелите и от падането на даден курс.
Чакащите поръчки се използват, когато искате да сключите сделка, но нямате възможност постоянно да стоите пред компютъра. Когато поставите чакаща поръчка, тя ще се изпълни автоматично при достигането на цената от пазара и вие ще имате отворена позиция. По същия начин можете да затворите съществуваща позиция. Чакащи поръчки, които биха затворили вашата позиция на печалба, се наричат Лимитирани поръчки. Тези, които ви предпазват от нарастваща загуба, затваряйки вашата позиция на определена цена, се наричат Стоп поръчки. Само една е променливата, която трябва да въведете, преди да потвърдите Чакаща поръчка, и това е цената.
Ако искате да поставите едновременно Лимитирана поръчка и Стоп поръчка, изберете ОСО поръчка (Едната отменя другата).
Договор за разлика ,,Договор за разлика" идва от английското CFD - Contract For Difference и представлява дериватен продукт, издаден на базата на борсово търгувана акция, чрез който вие можете да търгувате движението на тази акция, без да се налага физически да я притежавате. Цената на Договора за разлика се движи точно, както цената на самата акция, но търговията с Договори за разлика има доста предимства пред търговията с реални акции. Ето някои от тях: възможност за търговия на маржин, възможност за Къси продажби, по-ниски разходи.
Търговия с маржин сметка Маржин търговията с акции е рискова форма на инвестиране, тъй като с малка гаранционна сума могат да се търгуват инструменти на стойност, значително превишаваща баланса по сметката. Например, за да купите CFD върху акции на IBM на стойност 10 000 долара, ще са ви нужни само 500 долара (5% обезпечение). Същото важи и ако решите да задържите позицията си и следващия ден.
Къса позиция Традиционната търговия се състои в купуването на даден актив и реализирането на печалба при неговата евентуална продажба на по-висока цена. Ако обаче попаднете на акция, която е надценена и очаквате да поевтинее, вие можете да откриете Къса позиция. Това означава да продадете предварително акцията, с цел да я купите по-евтино след време. Важно е да знаете, че при Къси позиции в Договори за разлика, вие ще получавате лихва за всеки ден, през който сте на позиция, но ще платите дивидент, ако през този период компанията разпредели дивиденти.
Дълга позиция Ако считате, че дадена компания има добър потенциал за развитие и добро управление, вие можете да инвестирате в нея, като закупите Договори за разлика върху нейните акции. Така вие отваряте дълга позиция, която можете да затворите, когато пожелаете. Докато държите тази позиция, вие ще плащате лихви върху стойността й, а ще получите дивидент, ако компанията раздаде дивиденти. Притежаването на Договори за разлика върху дадена акция не ви дава право на глас в общото събрание на дружеството, както и нямате право на ликвидационна квота, ако дружеството бъде прекратено по някаква причина. Разходите за търговия с Договори за разлика обаче са в пъти по-ниски от търгуването на реалните акции.

admin

Как торговать у брокера. 7 шагов к самостоятельной прибыльной торговле.
Вы решили зарабатывать на акциях, валютных парах или сырье, но у вас мало знаний и нет опыта. Начинать следует с выбора брокера, торгующего на бирже. Он может обеспечить вам постоянный доход. Одновременно можно начинать осваивать платформы, стратегии и другие основы удачной торговли на бирже, чтобы самостоятельно проводить удачные сделки и получать деньги на свой счёт.
Слово «broker» английское. Оно означает посредник в сделке, связанной с материальными ценностями: ценными бумагами, валютными парами или товарами. Брокер - это посредник между трейдером и биржей. Он предоставляет платформу для открытия сделок и получает комиссию от трейдеров.
Для клиента торговать у брокера - означает открыть счёт на платформе брокера и начать открывать сделки по интересующим активам. Брокеры предоставляют своим клиентам дополнительные услуги, регулярно представляют отчеты, обучают торговле на бирже.
Заключение сделок осуществляется разными способами:
Передавая деньги в распоряжение другого трейдера, клиент полностью зависит от его способности проводить сделки. Поступок рискованный, требует правильного выбора трейдера. Процент от дохода уходит на оплату услуг трейдера. Доверительное управление подходит для новичков, не умеющих самостоятельно анализировать активы, и людям, у которых нет времени заниматься анализом рынка.
Торгуя самостоятельно, человек свободен в выборе сделок на платформе брокера. Он сам решает, что покупать и продавать, не платит никому за услуги. Самостоятельная торговля по силам людям, освоившим профессию трейдера, у брокера торгующего на бирже и имеющих минимальный опыт.
Торговля при помощи роботов. Роботы открывают сделки в автоматическом или полуавтоматическом режиме. На основе алгоритмов разработчика. Как правило, продвинутые роботы имеют настройки, позволяющие настроить робота под себя. Риски минимизируются, особенно у новичков. Бывают платные и бесплатные торговые роботы. Среди бесплатных есть очень прибыльные, достойные варианты.
Ниже план действий по освоению основ торговли и советы, как избежать ошибок большинства новичков.
Брокерская торговля - часть рыночного механизма.
Торги на финансовых биржах осуществляются регулярно на реальных и виртуальных площадках. Они проводятся открыто, не регулируются государством. Ценообразование свободное. Торговать у брокера и получать доход могут как трейдеры профессионалы, так и любители. К торгам допускается любой совершеннолетний человек.
Легкость получения дохода может быть обманчива. Для торговли не нужен диплом, новички не проходят отбор. Но на рынке неподготовленных игроков могут ждать возможные потери и разочарование. Сумма денег, вложенных всеми участниками, не меняется. Когда один трейдер зарабатывает, несколько теряют часть денег.
Путь к самостоятельному заработку состоит из 7 шагов.
1 шаг - выбор брокера.
Брокеры заключают сделки на своем сайте используя торговые площадки. Работа их совершенно прозрачна. Они используют ваш капитал для совершения указанных в договоре торговых операций.
Для снижения рисков торговать можно у нескольких брокеров.
Я разместила на своем сайте рейтинг брокеров. Вы можете воспользоваться им для выбора своего брокера.
При выборе брокера следует обратить внимание на условия работы, которые он предоставляет своим клиентам и учесть основные моменты.
Необходимо внимательно ознакомиться с условиями, предоставляемыми брокером своим клиентом, сравнить несколько с разных площадок, выбрать оптимальные, зарегистрироваться и пройти верификацию. Ознакомиться с торговой платформой, предоставленной брокером, научиться пользоваться ей, узнать о мобильных версиях для планшета и смартфона. Проверить информационное обеспечение и работу службы поддержки, возможность получить консультацию по любому вопросу. Затем следует определиться со степенью опеки брокером клиента, количеством звонков, доступом к финансовым новостям. Брокеры проводят бесплатные курсы для новичков и уже торгующих трейдеров. Этим они повышают профессиональный уровень клиентов, привлекают новичков. В результате увеличивают свой доход.
Торговать у брокера выгодно, платформа заинтересована в постоянном клиенте и помогает ему совершенствоваться.
2 шаг - подготовка инструмента.
Успех обучения и размер доходов во многом зависит от хорошего инструмента. Для трейдера это мощный компьютер, предназначенный только для работы. За ним не должны сидеть другие члены семьи в соцсетях и играх. ПК должен иметь мощный процессор, хорошую антивирусную программу.
Доступ к интернету должен быть свободным, круглосуточным, безлимитным. Следует выбрать надежного провайдера, предоставляющего лучшие услуги. На этом не следует экономить.
Выбирая брокера, обратите внимание на предоставление демо-счета. Это виртуальный счет, который открывается у брокера и позволяет учиться, совершая торговлю реальными инструментами. Это необходимо для обучения и тренировки.
3 шаг - освоение азов работы торговой платформы.
После регистрации необходимо изучить аккаунт, познакомится с его интерфейсом, освоить все функции кабинета. Затем подключитесь к демо-счету и научитесь быстро открывать, закрывать позиции, находить нужные кнопки для установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Доведите свои действия до автоматизма. В разделе помощи на сайте есть ответы на все вопросы.
Следующий этап обучения - график финансовых инструментов. Вы должны научиться производить на нем основные манипуляции:
Освоить обращение с графиком можно практическим подбором, пробуя устанавливать разные значения. Быстрее пойдет дело, если использовать раздел справки на торговом терминале.
4 шаг - изучение основ анализа.
Всесторонний анализ ситуации на рынке позволяет точно определять время покупать или продавать акции. Без анализа торговля ведется хаотично, и в результате трейдер может получить убытки. Фундаментальный и технический анализы рынка - азы знаний, необходимые для успешной торговли на бирже и получения прибыли.
Фундаментальный анализ.
В его основе лежит совокупность экономических факторов, которые трейдер получает из международных экономических и политических новостей глобального и местного характера, изменения политической ситуации в отдельных странах. Стоит интересоваться событиями, связанными с акциями выбранного для инвестиций предприятия и его бухгалтерскими отчетами.
Технический анализ.
Анализ основан на изучении движения ценового графика, его повторяющегося алгоритма. Однотипные паттерны - ценовые модели, имеют аналогичное развитие событий и с большой вероятностью в них происходят одинаковые изменения цены при повышении ее и падении.
Следующий раздел технического анализа утверждает, что «график цены учитывает все». События, произошедшие ранее и происходящие в текущий момент времени, изменяют поведение цены. Все они уже представлены на ценовом графике, достаточно только сопоставить.
Опираясь на фундаментальный анализ, трейдер определяет, что именно стоит покупать и продавать. Время проведения операции определяется техническим анализом.
На сайте брокера обычно нет обучающего материала по этим вопросам. Осваивать основы анализа необходимо по литературе, имеющейся в интернете, мой сайт - отличный выбор!
5 шаг - торговая система и стратегия.
Все успешные трейдеры, торгующие стабильно, соблюдают общее правило - они точно следуют разработанным торговым стратегиям. Только строгое соблюдение всех правил, педантичное повторение действий приводит к успеху. Торговля без стратегии похожа на дерганье всех рычагов подряд при управлении самолетом. Результат в обоих случаях плачевный.
Торговая стратегия представляет собой часть торговой системы. Трейдер, исходя из нее, открывает позиции точно в нужный момент. Кроме точек входа торговая система состоит из множества нюансов. Среди них:
Система управления капиталом состоит из нескольких моментов:
исходя из рекомендаций Money Management, определение возможности для входа в позицию; расчет размера позиции; нахождение точки выхода в случаях, если ее не определяет стратегия.
Психологическим аспектом торговой системы следует руководствоваться, для получения ответов на вопросы:
когда надо останавливаться; определение суммы риска.
Трейдер должен руководствоваться холодным расчетом и не позволять азарту овладеть собой. Особенно важно придерживаться психологического аспекта, когда совершаются убыточные сделки. Эмоции могу вывести разум из-под контроля. Поэтому каждый трейдер определяет заранее, сколько проигрышей он может себе позволить. Для одного достаточно будет 2 неудачных сделок. Другой может позволить себе проиграть 10 раз, и затем уверенно подняться на еще более высокие позиции. Психология поступков каждого трейдера индивидуальна и не зависит от брокера, торгующего на бирже.
Опытный и начинающий трейдер должен установить себе планку и после определенного количества неудачных сделок выйти с биржи, временно прекратить торги. Это обязательная часть торговой системы.
Каждый человек имеет свой предел риска - сумму денег, которой он может рискнуть, не потеряв свою финансовую стабильность. Трейдер не должен превышать этот размер. Например, Money Management разрешил открыть позиции в большом объеме. Риск превышает предел комфорта - допустимые затраты. Следует уменьшить размер позиций, снизить размер возможных потерь.
В результате больших убытков начинающий трейдер почувствует психологический дискомфорт. Вследствие такого состояния возникает эмоциональная неуравновешенность. Человек теряет контроль над собой, принимает необдуманные решения. В результате размер убытков резко возрастает.
Предложенные варианты необходимо использовать как основу, используя их в качестве базы. В процессе обучения следует создавать свою линию поведения на торгах. Каждый человек индивидуален, и только он сам знает, что ему подойдет. В процессе приобретения опыта придет решение, какие моменты следует исключить из своей стратегии.
6 шаг - тренировка торговли на демо-счете.
Освоив анализ рынка и создав под себя индивидуальную торговую систему, вы можете опробовать свои знания и умение. Использовать для этого следует демо-счет. Вы зарегистрировались на сайте, чтобы совершать сделки и обучаться. Там имеется торговый терминал с открытым демо-счетом. С него можно торговать виртуальными деньгами, не рискуя своими сбережениями.
Сделки заключаются в реальном времени и отличаются от настоящих только результатом - трейдер не получает реальную прибыль и не теряет своих денег. Новичок приобретает неоценимый опыт реальной торговли, обкатывает свою тактику и проверяет стратегию. От полученных навыков зависит успешность сделок, стабильность дохода и карьера трейдера.
Некоторые новички удачно проводят первые 2 - 3 сделки и прекращают тренировки. Они решают, что уже стали успешными специалистами, приобрели необходимый опыт. В этом главная ошибка нетерпеливых клиентов. Как результат, при торговле реальными деньгами, они все теряют, получают моральную травму. Здесь нельзя останавливаться и думать, что ты всё знаешь, будьте готовы совершенствовать свои знания регулярно.
Получить необходимые навыки при торговле на демо-счете и максимальную пользу от возможности тренироваться, можно при соблюдении определенных правил.
Открывать демо-счет необходимо на ту сумму, которую вы готовы инвестировать своими деньгами. К сделкам следует относиться серьезно, словно это реальные деньги. Строго придерживаться своей тактики и стратегии.
В процессе отладки проявляются недостатки. Изменения в торговую систему вносятся сразу, при обнаружении слабых мест.
Следует корректировать свою стратегию и продолжать отрабатывать приемы заключения сделок до полного автоматизма. Спешить не надо. Сразу настраивайтесь на несколько месяцев упорного труда.
Обучение торговле на демо-счете можно считать пройденным успешно, если на протяжении 2 - 3 месяцев результаты будут стабильными, положительными с равномерным доходом.
7 шаг - переход на торговлю реальными деньгами.
Необходимо быть терпеливым и настойчивым, потратить несколько месяцев на обучение. Только так можно стать успешным трейдером и получать стабильный доход от проведенных торговых операций на бирже.
Многие новички верят рекламе, что торговля на бирже это легкий и большой заработок. Сразу после регистрации и освоения в кабинете, они «бросаются в бой», начинают торговать на реальные деньги. Выбрать одну из двух кнопок: «Buy» и «Sell» не сложно. Значительно труднее получать стабильную прибыль, а не терять свои кровные.
Чтобы превратиться из новичка, ничего не знающего о торговле на бирже, в трейдера, получающего стабильный доход, надо упорно трудиться. В противном случае может появиться разочарование от брокера и трейдинга в целом.
Торговля на бирже только со стороны кажется простой. Успешный трейдер все время должен повышать свою квалификацию, учиться новым способам анализа. Ему нельзя расслабляться ни на один день, потеряет квалификацию.

admin

Обобщение:
Какво е Forex спред Разходите за спред и изчислението му Промени във Forex спреда Форекс брокер с най-нисък спред Регистрирай безплатна демо сметка.
Какво е Forex спред?
Forex спредът, е просто разликата между котировките купува и продава на валутна двойка. По-запознатите трейдъри, биха определели Forex спреда, като разликата между офертите Bid/Ask, или още като Bid/Ask спред.
По-надолу, можете да видите пример за това как се изчислява форекс спредът при валутната двойка EurUsd. На първо място ще откриете офертата Купува (Buy) при ниво от 1.10306 , а след това и офертата Продава (Sell) при ниво от 1.10315. Или форекс спредът е при ниво от 0.9 пипса - разликата между двете котировки.
Източник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - Мини терминал.
Сега, след като знаете какво означава Forex спреда и как се изчислява, нека да погледнем към реалните разходи, които се появяват за трейдърите.
Изчисляване на Разходите за Forex Спреда.
Предвид на това, че форекс спреда е просто едно число, важно е да знаете, какво означава това число за разходите, които ще платите и как той ще се отрази на валутата в която е Вашата сметка.
Използвайки котировките по-горе, Вие сте наясно, че можете да купите валутната двойка EUR/USD при курс 1.10306 и да я продадете при 1.10315. Това означава, че в момента, в който отвори позиция, трейдърът плаща спред от 0.9 пипса. За да изчислите разходие си за спреда, ще трябва да умножите размера на позицията си по платения форекс спред. Например ако търгувате валутната двойка с 1 лот, при спред от 0.9 пипса в долари, вашият общ разход ще е в размер на 9 щатски долара по тази транзакция. За повече информация, относно форекс спреда, моля погледнете спецификациите на инструмента EUR/USD на страницата на Admiral Markets.
Помнете, разходите за валутния спред в пипсове са експоненциални. Това означава, че ще трябва да умножавате тази стойност по броя на лотовете, които търгувате. С нарастване на размера на търгуваните обеми, ще нарастват и разходите Ви за спред. Например за 10 търгувани лота, този разход за Forex спред ще възлезе на 90 долара.
Промени във Forex Спреда.
Важно е също така да запомните, че форекс спредовете са променливи, което означава, че не винаги ще бъдат еднакви и ще се променят спорадично. Тези промени са бадирани на ликвидността, която варира в различните пазарни условия и при изнасяне на ключови икономически данни. Преди да започнете да търгтувате, винаги се запознавайте добре с условията на търговската платформа.
За да добиете представа за средните спредове по различните инструменти на Admiral Markets, моля посетете нашата Страница с Инструменти.
Forex брокер с най-нисък форекс спред.
Възможно е в момента да търгувате с Forex брокер с нисък спред. Какво ще кажете обаче, ако Ви кажем, че има Forex брокер с 0 спред?
Преди да навлезем в подробности, имайте в предвид, че спредът не е най-важния фактор за избор на Forex брокер. Има други по-важни неща, които трябва да съблюдавате, отвъд Forex спреда, при избора на валутен брокер. Ето някои от тях:
В най-добрият случай, високо регуларин Forex брокер, може да предложи на трейдърите най-добрите оферти Купува и Продава от провайдърите на ликвидност - водещи световни банки и финансови институции. На трейдърите обаче, не може да им се гарантира фиксиран, или ограничен Forex спред, защото няма такова нещо на междубанковия пазар.
Ако искате да се възползвате от всеки пип на форекс пазара, единственият възможен начин за това е с Отстъпка от форекс спреда, или възстановяване на форекс спреда.
Отстъпка от спреда, Ви позволява да си върнете част от платения спред. Промоцията на Аdmiral Markets за Коледа Ви прави до 100% отстъпка от типичния спред з срок от 30 дни.
Каним Ви да се възползвате от промоцията и да си върнете до 100% от Платения Forex Спред, както и да тествате +56 допълнителни възможности на платформата Supreme Edition, допълнение към MT4 и MT5 включително и Настройките за Защита от Волатилност.
Надяваме се това да Ви помогне да търгувате по-ефективно от всякога!
Започнете да максимизирате търговската си мощ с до 100% Отстъпка от Спреда и напредналите аналитични възможности на платформата MetaTrader 4 Supreme Edition включващи характеристики като ексклузивните Настройки за Защита от Волатилност и много други.

admin

Какво е Forex и как да търгувате успешно?
Противно на вашите очаквания стратегиите за начинаещи и напреднали форекс трейдъри не са различни. Това е така, защото печелившите стратегии са това, към което трябва да се стремят всички инвеститори, както начинаещите така и напредналите.
Много често тези стратегии са прости. Всъщност, не само според мен, но и според много други велики инвеститори, колкото по-проста е една стратегия, толкова по-ефективна може да е тя.
Моята ,,рецепта" за успех на пазара е максимално проста и систематизирана звучи по следния начин:
Съчетавайте фундаменталния с техническия анализ Първият, трябва да ви дава ясна идея за това - накъде се движи пазарът и какви са вашите цели, а вторият можете да използвате, като инструмент за определяне на подходящите нива за влизане и излизане от позиции, поставяне на стопове за ограничаване на загубите и прибиране на печалбите.
Търгувайте по-рядко и на по-дългосрочни графики.
Търсете по-големи пазарни движения, като ползвате съотношение доходност-риск от над 2. Съобразете броя на сделките си с процента на печелившите сделки, който реализирате и целта си за годишна доходност. Никога не рискувайте определн процент от капитала си в една сделка. Специалистите препоръчват до 2%, но аз бих завишил този процент до 4, ако знаете какво правите...
Търгувайте по по-дългосрочен тренд Този основен принцип е залегнал в техническия анализ и до голяма степен може да се каже, че е популяризиран отново от Джеси Ливърмор. Ливърмор, съветва инвеститоторите да купуват активи, при формиране на нови върхове и да продават такива, когато достигнат нови дъна. И докато един тренд може да е различен на различни времеви графики, бъдете сигурни, че трендът по който търгувате е поне с едно ниво по-голям от традиционните графики, които гледате. Например ако търгувате на 4-часова графика, ориентация за по-големия тренд, можете да получите като се насочите към дневна графика. Понякога може да си позволите да търгувате срещу по-краткосрочен тренд, ако той е противоположен на тренда от по-голям ред.
Търгувайте основно, при пробиви на ключови нива на съпротиви и подкрепа.
Колкото по-силно е едно ниво на съпротива, или подкрепа, толкова по-сериозно ще е движението в противоположна посока, когато те бъдат преодолени. Ето защо ще разгледам някои популярни фигури от техническия анализ, предвестници на по-сериозно движение, при тяхното материализиране. Колкото на по-дългосрочни графики откривате тези фигури, толкова по-големи могат да са очакваните движения...
Търговията носи риск: Настоящият материал се предоставя единствено с аналитичен характер и не е съвет или препоръка за търговия с финансови инструменти, или други активи. Миналите резултати не са непременно показателни за бъдещите резултати.
Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове.

admin

Обобщение:
Какво е Forex спред Разходите за спред и изчислението му Промени във Forex спреда Форекс брокер с най-нисък спред Регистрирай безплатна демо сметка.
Какво е Forex спред?
Forex спредът, е просто разликата между котировките купува и продава на валутна двойка. По-запознатите трейдъри, биха определели Forex спреда, като разликата между офертите Bid/Ask, или още като Bid/Ask спред.
По-надолу, можете да видите пример за това как се изчислява форекс спредът при валутната двойка EurUsd. На първо място ще откриете офертата Купува (Buy) при ниво от 1.10306 , а след това и офертата Продава (Sell) при ниво от 1.10315. Или форекс спредът е при ниво от 0.9 пипса - разликата между двете котировки.
Източник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition - Мини терминал.
Сега, след като знаете какво означава Forex спреда и как се изчислява, нека да погледнем към реалните разходи, които се появяват за трейдърите.
Изчисляване на Разходите за Forex Спреда.
Предвид на това, че форекс спреда е просто едно число, важно е да знаете, какво означава това число за разходите, които ще платите и как той ще се отрази на валутата в която е Вашата сметка.
Използвайки котировките по-горе, Вие сте наясно, че можете да купите валутната двойка EUR/USD при курс 1.10306 и да я продадете при 1.10315. Това означава, че в момента, в който отвори позиция, трейдърът плаща спред от 0.9 пипса. За да изчислите разходие си за спреда, ще трябва да умножите размера на позицията си по платения форекс спред. Например ако търгувате валутната двойка с 1 лот, при спред от 0.9 пипса в долари, вашият общ разход ще е в размер на 9 щатски долара по тази транзакция. За повече информация, относно форекс спреда, моля погледнете спецификациите на инструмента EUR/USD на страницата на Admiral Markets.
Помнете, разходите за валутния спред в пипсове са експоненциални. Това означава, че ще трябва да умножавате тази стойност по броя на лотовете, които търгувате. С нарастване на размера на търгуваните обеми, ще нарастват и разходите Ви за спред. Например за 10 търгувани лота, този разход за Forex спред ще възлезе на 90 долара.
Промени във Forex Спреда.
Важно е също така да запомните, че форекс спредовете са променливи, което означава, че не винаги ще бъдат еднакви и ще се променят спорадично. Тези промени са бадирани на ликвидността, която варира в различните пазарни условия и при изнасяне на ключови икономически данни. Преди да започнете да търгтувате, винаги се запознавайте добре с условията на търговската платформа.
За да добиете представа за средните спредове по различните инструменти на Admiral Markets, моля посетете нашата Страница с Инструменти.
Forex брокер с най-нисък форекс спред.
Възможно е в момента да търгувате с Forex брокер с нисък спред. Какво ще кажете обаче, ако Ви кажем, че има Forex брокер с 0 спред?
Преди да навлезем в подробности, имайте в предвид, че спредът не е най-важния фактор за избор на Forex брокер. Има други по-важни неща, които трябва да съблюдавате, отвъд Forex спреда, при избора на валутен брокер. Ето някои от тях:
В най-добрият случай, високо регуларин Forex брокер, може да предложи на трейдърите най-добрите оферти Купува и Продава от провайдърите на ликвидност - водещи световни банки и финансови институции. На трейдърите обаче, не може да им се гарантира фиксиран, или ограничен Forex спред, защото няма такова нещо на междубанковия пазар.
Ако искате да се възползвате от всеки пип на форекс пазара, единственият възможен начин за това е с Отстъпка от форекс спреда, или възстановяване на форекс спреда.
Отстъпка от спреда, Ви позволява да си върнете част от платения спред. Промоцията на Аdmiral Markets за Коледа Ви прави до 100% отстъпка от типичния спред з срок от 30 дни.
Каним Ви да се възползвате от промоцията и да си върнете до 100% от Платения Forex Спред, както и да тествате +56 допълнителни възможности на платформата Supreme Edition, допълнение към MT4 и MT5 включително и Настройките за Защита от Волатилност.
Надяваме се това да Ви помогне да търгувате по-ефективно от всякога!
Започнете да максимизирате търговската си мощ с до 100% Отстъпка от Спреда и напредналите аналитични възможности на платформата MetaTrader 4 Supreme Edition включващи характеристики като ексклузивните Настройки за Защита от Волатилност и много други.

admin

Марджин търговия.
Какво е марджин търговия?
В буквален превод ,,марджин" означава разлика, резерв. В този смисъл търговията на марджин представлява търговия на база гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия). Марджинът се измерва като процент от стойността на сделката: например 1% марджин при позиция от $1000 е равен на $10.
Как да търгувам на марджин?
На марджин можете да търгувате форекс, ценни метали; CFD върху акции, борсови индекси, фючърси или други активи. Ключово при търговията на марджин е, че ако например искате да купите 100 акции на Coca-Cola (KO), при положение че цената на една акция е $42.60, не е необходимо да разполагате с цялата сума от $4260, а само с онази част, която се изисква като гаранционна сума - например 5%, или $213.
Пример 1: търговия с акции.
Ако например необходимият марджин е 5%, това означава, че трябва да имате налични $5 в сметката си, за да купите акции на стойност $100. Когато сключите сделка, в сметката ви настъпват следните промени:
Нека приемем, че имате $1000 и искате да купите 100 акции на Coca-Cola. Цената на една акция е $42.60, което означава, че стойността на сделката е $4260. Ако изискуемият марджин е 5%, то сумата, която ви е необходима за сделката, е $213 (4260 x 5%). Това означава, че тази сума остава блокирана в сметката ви, а останалата наличност от $787 остава на ваше разположение за търговия.
Ако цената на една акция се покачи с $1.40 до $44, ще спечелите $140. Тези $140 се добавят по сметката ви и вече имате наличност $1140, като блокираните средства ще са $220 (100 x $44 x 5%), а свободните - $920.
В този случай имате две опции: Да продадете акциите си на текущата пазарна цена от $44 и наличността по сметката ви да остане $1140 или да задържите акциите си в очакване на по-изгодна цена (като например покачване до $45 - което ще ви донесе допълнителна печалба от $100, поемайки риска от спад в цената).
Ако цената на една акция вместо да се покачи с $1.40, падне с $1.60 до $41.00, то вие ще загубите $160. Тези $160 ще бъдат отразени в наличността по сметката ви, която вече ще бъде $840. Блокираните средства ще са $205 (100 x $41.00 x 5%), а свободните - $635.
В този случай имате две опции: Да продадете акциите си на текущата пазарна цена от $41 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $840 или да задържите акциите си в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в цената.
Пример 2: търговия с валута.
Нека приемем, че изискуемият марджин е 1%, а наличността по сметката ви е $1000. Валутите се търгуват в лотове, като в платформата Delta Trading 1 лот е равен на 1000 единици от базовата валута. Така че, ако искате да закупите 20 лота GBP/USD, или £20 000, по пазарен курс 1.2450, е необходимо да разполагате с $249.00 като марджин (£20,000 x 1.2450 x 1% = $249.00). Остатъкът от $751.00 са свободни средства, които да използвате за търговия с други финансови инструменти.
В случай че пазарният курс се повиши до GBP/USD/BGN 1.2500, ще спечелите $100, които се прибавят към сметката ви и което ви дава салдо от $1100. Следователно марджинът за поддържане на позицията ще стане $250.00 (£20,000 x 1.2500 x 1%), а свободните средства по сметката ще бъдат "$850,00 ($1100.00 - $250.00).
В този случай имате две опции:
Да затворите позицията при текущия курс GBP/USD 1.2500 и балансът ви да нарасне до $1100 или да задържите позицията отворена, в очакване на по-изгоден курс (като например покачване на долара до GBP/USD 1.2550, по който ще реализирате обща печалба от позицията в размер на $200, но поемайки риска от спад в цената).
В случай че паундът, вместо да се покачи, се понижи до GBP/USD 1.2400, вие ще загубите $100, което ще бъде отчетено във вашата сметка. Следователно блокираните като марджин средства ще станат $248.00 (£20 000 x 1.2400 x 1%), а свободните средства - $752.00, което ви дава салдо по сметката от $900.00.
В този случай имате две опции:
Да затворите позицията си на текущия пазарен курс от 1.2400 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $900.00 или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в курса на GBP/USD.
Пример 3: търговия с индекси.
Нека приемем, че изискуемият марджин е 1% и имате $2000 налични по сметката. Искате да купите CFD върху 1 US30 на пазарна цена $18 170. За да изпълните сделката, ви е необходим марджин от $181.70 . Остатъкът от $1818.30 са свободни средства, с които можете да търгувате други финансови инструменти. В случай че пазарната цена се покачи до $18 500, печалбата от $330 ще се прибави към сметката ви. Блокираната сума ще нарасне до $185 ($18 500 х 1%), а общият баланс ще възлиза на $2330 - от които свободни средства ще бъдат $2145.
В този случай имате две опции:
Да продадете CFD върху индекса на пазарна цена от $18 500 и да реализирате печалба от $330, която ще бъде добавена към текущото салдо по сметката ви, или да задържите позицията в очакване на покачване на цената (като например покачване до $18 650, реализирайки още $150 печалба, но поемайки риска от спад в цената на базовия индекс).
В случай че пазарната цена на индекса, вместо да се покачи, падне до 18 000, ще загубите $170, които ще бъдат приспаднати от сметката ви. Блокираните като марджин средства ще станат $180 ($18 000 x 1%), а свободните средства ще намалеят до $1650, което ще ви остави със салдо по сметката от $1830.
В този случай имате две опции:
Да продадете CFD върху индекса на текущата пазарна цена от $18 000 с цел минимизиране на бъдещи по-високи загуби - и наличността по сметката ви да остане $1830, или да задържите позицията си отворена в очакване на по-изгодна цена, поемайки риска от още по-голям спад в цената.
Позиции.
Позицията е финансов ангажимент към определен финансов инструмент.
Тя може да бъде разгледана от различни аспекти:
- спекулативна или хеджираща: Спекулативна е онази позиция, в която се влиза с очакване за реализиране на значителни печалби, отчитайки риска от загуба на по-голяма част или на цялата сума на инвестицията. Позицията е хеджираща, когато няма или е минимизирано излагането на рискови фактори. Целта на откриването на хеджиращата позиция е да се компенсира въздействието от неблагоприятни движения на цените на актив по друга позиция.
- дълга или къса: Дълга позиция означава купуването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се повиши. Къса позиция означава продаването на определен финансов инструмент в очакване цената му да се понижи.
- печеливша или губеща.
Продавам - къса, купувам - дълга.
Когато купувате даден финансов инструмент, позицията ви се нарича ,,дълга". Дългите позиции се формират по цена ,,продава". Следователно, когато купувате 1 лот GBP/USD с котировка 1.3280/83, вие купувате 1000 GBP на цена 1.3283 USD.
Когато продавате даден финансов инструмент, позицията ви е "къса". Късите позиции се формират по цена ,,купува", която в този случай е 1.3280 USD.
Заради симетрични валутни трансакции, вие сте едновременно в дълга позиция в едната валута и в къса - в другата. Например, ако искате да обмените 100 000 GBP в USD, вие сте в къса позиция в британски паунди и в дълга в щатски долари.
Затваряне на позиция.
Отворена позиция е налице, когато имате вземане или задължение по даден финансов инструмент. Стойността на позицията ще се променя в зависимост от движението на пазара. Всяка потенциална печалба или загуба ще бъде отразена във вашата сметка за търговия.
При затваряне на позиция извършвате насрещна сделка със същия финансов инструмент. Например, ако сте в дълга позиция на 1 лот GBP/USD, отворена по цена ,,продава", можете да затворите позицията, като продадете 1 лот GBP/USD по цена ,,купува".
Залог на покачване на пазара.
Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.3280/83.
Очаквате британската лира да се покачи спрямо щатския долар и затова купувате 100 000 GBP по цена 1.3283 USD. Стойността на сделката е 100 000 x 1.3283 USD = 132 830 USD. GBP/USD съответно се покачва до 1,3300/03 - и вие решавате да затворите позицията си, продавайки британските лири за щатски долари. Печалбата ви е: 100 000 X (1.3300 - 1.3283) USD = 170 USD. Печалбата ви е: 100 000 X (1.3300 - 1.3283) USD = 170 USD Печелите 170 USD за движение от по-малко от 1%. Това илюстрира позитивния ефект от търговията на марджин. От друга страна, ако GBP/USD понижи до 1.3250/53, загубата ви ще бъде: 100 000 x (1.3250 - 1.3283) USD = - 330 USD.
Изводът е, че търговията на марджин може да увеличи размера както на потенциалната печалба, така и на загубата.
Залог на понижение на пазара.
Нека предположим, че стартирате търговия при пазарен курс на GBP/USD 1.3280/83.
Очаквате, че британската лира ще падне спрямо щатския долар и затова решавате да продадете 100 000 GBP/USD по цена 1.3280 Стойността на сделката е 100 000 x 1.3280 USD = 132 800 USD - т.е. продали сте 100 000 GBP и сте закупили 132 800 USD. Ако брокерът ви изисква 1% от 132 800 USD като гаранционна сума (марджин), или 1328.00 USD, и GBP/USD падне до 1.3242/45, потенциалната ви печалба ще бъде: 100 000 x (1.3280 - 1.3245 USD) = 350 USD.
В случай че GBP/USD започне да се покачва и достигне 1.3300/03, потенциалната ви загуба ще бъде: 100 000 x (1.3280 - 1.3303) USD = 230 USD.
Как да управлявам риска при търговия на марджин?
Най-широко използваните инструменти за управление на риска са поръчките тип ,,лимит" и ,,стоп". Лимит поръчката може да бъде използвана, за да защитите печалбата си, ако пазарът започне да се движи в благоприятна посока - позицията ще бъде автоматично затворена на предварително зададена от вас цена. Стоп поръчката, от друга страна, има за цел да ограничи потенциалните ви загуби, ако пазарът се обърне срещу вас - позицията ще бъде автоматично затворена на предварително зададена от вас цена.
В заключение напомняме отново, че търговията на марджин е високорискова и резултатът по сметката ви зависи изцяло от вас. Независимо от търгуваните финансови инструменти, имайте предвид възможните техники за ограничаване на потенциални загуби, като например използване на стоп поръчки.
Забележка: Информацията на тази страница има единствено образователен характер и не представлява препоръка или инвестиционен съвет. Котировките на финансовите инструменти в примерите на тази страница са само ориентировъчни и не отразяват текущото състояние на пазара.